Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път. В тази връзка се предлага промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, на основание на която при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай само административният орган - съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници.

 


Дата на откриване: 12.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 февруари 2024 г. 22:19:30 ч.
Aziti

Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за наследници

Защо не направите една Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за наследници?!

Последният доход на починалия без значение дали е бил зает, безработен, пенсионер, да се изплаща още три месеца на наследниците, за да могат последните да реорганизират живота си. Ако това е бил основния доход на семейството, наследниците ще имат малко време да си направят сметката и при нужда да напаснат разходите си.

Също може да се регламентира и какво се случва с наследените имоти, от една страна за да се ограничи алчността и апетита на определени професионални гилдии към чужда собственост, но и от друга страна да се запази общностната паметта и историята на мястото. Ако наследниците имат вече наследници, продажбата на наследени имоти да се прави по-непривликателно от продажбата на нов придобит имот. Може да се освобождава например от данък наследство, ако наследниците останат да живеят в имота на предците си. Наследените имоти да са защитени и от принудителни продажби, данък сграда да намаля процентуално, колкото по-дълго един имот остане собственост в една и съща фамилия.

итн