Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

С Решение № 6467 от 15.06.2023 г. на Върховният административен съд на Република България – ДВ, бр. 67 от 2023 г., в сила от 04.08.2023 г.  се отменя разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Наредбата), издадена от министъра на образованието и науката, в частта ѝ „представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката“, като незаконосъобразна.

Предвид изложеното са извършени промени в чл. 19, ал. 1, като думите „двама представители на РУО“ се заменят с „трима представители на РУО“.

Предлага се и изменение на разпоредбата на чл. 20, ал. 4 с оглед прецизиране на досегашния режим.

Целта на предложените изменения в Наредбата е да гарантират условия за законосъобразно провеждане на конкурсната процедура за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции.


Дата на откриване: 19.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2023 г. 12:49:21 ч.
rumen_rs65@abv.bg

Коментар на провеждането на директорите за конкурси

Нека конкурсите за директори на общински и държавни училища в Република България да бъдат провеждани в сградата на МОН от служители в МОН. Така ще изчезне или ще бъде намален субективният фактор. Каква полза, че представителите от РУО стават 3, а не 2, както беше първоначалният вариант. Тоест ще бъде назначен този кандидат, когото РУО в съответния областен град хареса. Когато конкурсите се провеждат централно в МОН, твърде малка е вероятността да надделее събективизмът при избора на директори! В противен случай ще продължи принципът на "шуробаджанащината!" 

Друго прдложение имам. Ако има кандидат-директор от колектива на едно училище, нека той има предимство пред останалите. Следните мотиви са важни: Този кандидат познава училището, традициите, учениците, учителите, спецификата на учебното заведение. 

Особено е трудно, когато бъдат  назначавани "парашутисти", нямащи нищо общо с профила и спецификата на училището! Те искат да привнесат правила от бившите си училища, което често е пагубно за училището!