Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на еднократни мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно. 

В отговор на социалните и икономически предизвикателства, МТСП предвижда националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, да се изравнят през 2023 г., което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността. Предложената стойност компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”.

Проектът предлага определяне на линията на бедност за 2023 г. в размер на 504 лв. Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания и месечните социални помощи да бъдат актуализирана съобразно възможностите на бюджета.


Дата на откриване: 8.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари