Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Необходимостта от отменянето на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г., издадена от министъра на труда и социалната политика, е наличието на промени в нормативна уредба, уреждащи осъществяваните до момента от социалната система дейности, свързани с помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, и преминаването на тези дейности към системата на здравеопазването, които ще се предоставят по нов механизъм и стандарти за качество. Предстои влизане в сила на измененията и допълненията в разпоредбата на чл. 89, ал. 8 от Закона за хората с увреждания (от 01.07.2022 г.), в която е предвидено – министърът на здравеопазването, съгласувано с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, да издаде Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.


Дата на откриване: 19.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари