Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС № 314 от 2006 г.

Основната цел на предлагания подзаконов акт е подобряване на нормативната уредба в областта на приемната грижа в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата ще доведат до разширяване на възможността за развитие на услугата "приемна грижа" от всички възможни доставчици съгласно Закона за закрила на детето - дирекции "Социално подпомагане", общините и лицензираните доставчици на социални услуги за деца. Основната промяна в Наредбата е регламентирането на ред, по който всички доставчици на услугата "приемна грижа" да извършват дейности по набиране  и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето. Настаняването на деца в приемни семейства се зепезва само в правомощията на дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) и съда.

Регламентират се основните функции на Комисията по приемна грижа, която съгласно последните изменения и допълнения на Закона за закрила на детето се създава към всяка регионална дирекция "Социално подпомагане".

Другите промени в Наредбата са свързани с:

- подобряване сътрудничеството между ДСП и другите доставчице на услугата "приемна грижа";

- процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство;

- процеса на опознаване между детето и приемното семейство, както и подобряване на процеса на наблюдение и подкрепа на дето и приемното семейство.


Дата на откриване: 12.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.7.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юли 2012 г. 14:53:34 ч.
ayaaya

Аман от недоразумения

А много ми е интересно защо Симеон Дянков не каже колко ще струва преместването на всичките сървъри на БИМИС(не ми казвайте, че няма да се местят - крайно несериозно е) и как системата ще функционира по това време и как в частност ще избегнем наказателната процедура за неспазване на задълженията свързани с Митническия съюз щото на онуй странно нещо така му е дошло да премести ЦМУ в Русе?