Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2022 г.

Линията на бедност представлява инструмент, чиято цел е да се идентифицират бедните в обществото. Тя е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на еднократни мерки за социална защита. Нейният размер се определя ежегодно.          

С проекта на постановление се определя размер на линията на бедност за страната от 413 лв. за 2022 г. Предложената стойност от 413 лв. съответства на определената от изследването EU-SILC линия на бедност за 2019 г. и компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през 2021 г (369).  При размер от 413 лв., линията на бедност през 2022 г. ще нарасне с 11,9% спрямо 2021 г., или с 44 лв. повече от националната линия на бедност за предходната година.

С определянето на линията на бедност от 413 лв. за 2022 г. финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъде актуализирана съобразно възможностите на бюджета.


 


Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2021 г. 12:44:24 ч.
Aziti

ИдентифициранеТО

Идентифицирането, или с други думи казано показването с пръст, на бедните в обществото без адекватни последващи реакции е унижение и накърняване на човешкото достойнство на всички, които по една или друга причина поподат под или около линията на бедност.

Децата имат право на защита във времето докато не могат сами да си докарат доход чрез работа. Изкуственото учеличаване на доходи на работещите предимно в държавния сектор с цел да "излезе" семейството от бедностТА, може да се разглежда като симулиране на благоденствие. Заплащане за положен труд и доход за преживяване са две съвсем различни неща и зависят от различни фактори според професията, местонахождението, държавна политика... Моля да разграничите адекватно дведе величини!