Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методика за определяне на линията на бедност за страната

С проекта на постановление се предлагат промени, произтичащи от следните обстоятелства: от една страна, всички документи на Европейската комисия в областта на бедността и социалното включване се основават на данните от изследването EU-SILC, както и всички национални стратегически документи използват линията на бедност, определена от изследването EU-SILC; от друга страна се предлага разширяване на възможността за определяне на линията на бедност, когато последната бюджетна прогноза за текущата година предвижда спад на БВП и заетостта и такива спадове се отчитат от НСИ за предходното тримесечие на годишна база (чл. 2, ал. 4), като критериите за прилагането му се преобразуват от задължителни във възможност за избор.

            Необходимо е да се използва един показател за определяне на бедността – линията на бедност, определена от изследването EU-SILC, като по този начин ще се използват едни и същи показатели/данни в политики по доходите, по социалното включване, в сферата на социалното подпомагане, в областта на пълноценния живот на хората с увреждания, подоходната политика и др. Определянето на линията на бедност от изследването  EU-SILC ще има положителен ефект върху възможностите в рамките на държавната политика в социалната сфера да се въведат обективни механизми, свързани с линията на бедност и да се разшири полето на нейната приложност.


Дата на откриване: 8.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2021 г. 12:06:24 ч.
Aziti

По инерция

"Този вариант няма специфични негативни последствия за определени професии, групи работници или самостоятелно заети лица. " - Това изречение фигурира в текста само "по инерция" или може да се подлпати с факти?! Липсата на негативи, означава ли автоматично наличие на позитиви?! Как "определяте" професиите и групирате работниците с и без последствия? На 100% може да гарантирате, че няма негативи или само на 51%? 

 

Правите ли разлика колко гърла храни едно наето и едно самостоятелно заето лице?!  Определянето на заплащането на труда се изчислява като функция на "изводи" от изчисленията на линия на бедността или е свързана с обществения принос на положения труд в определен период от време...