Обществени консултации

Проект на Пастановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Предлагат се промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които имат преимуществено технически характер и произтичат от извършените промени в Закона за чужденците в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 2021 г.), с които се прецизираха разпоредбите относно установяването на единна процедура за кандидатстване на принципа „на едно гише“, водеща до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.


Дата на откриване: 28.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари