Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

 

Предложените промени имат за цел да се повиши ефективността на мерките за ограничаване на разпространението и щетите, които нанася Африканската чума по свинете и постепенното ликвидиране на заболяването при популацията на дивата свиня, която се явява преносител на вируса на Африканската чума по свинете в Република България. По този начин ще се намали риска от разпространението на заболяването и сред домашните свине.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

 Електронен адрес:

 avasileva@iag.bg

 


Дата на откриване: 17.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2020 г. 22:29:17 ч.
Toni1

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

04 октомври 2020 г. 20:53:55 ч.
gal567

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

05 октомври 2020 г. 20:52:50 ч.
Стан

Относно подготвяните изменения за закона за лова

Категорични се противопоставям на готвените изменения в закона за лова.

Това е цинично и грубо погазване на човешката цивилизованост!

05 октомври 2020 г. 23:37:42 ч.
yavordk

тест

тест

05 октомври 2020 г. 23:38:47 ч.
yavordk

Ловът е излишна жестокост, която с нищо не може да бъде оправдана

Категотично се противопоставям на подготвените изменения в "закона за лова и опазване на дивеча". Ловът сам по себе си е дивашка и ненужна жестокост. Сега смятате да въведете още по-жестоки методи за изтребление на невинни животни, които вие сами в закона наричате Индивиди. Индивид означава да си някой, да имаш предпочитания, индивидуални характеристики, да възприемаш живота по уникален начин. И да цениш този живот.

Ловът в 21 век е варварщина, която е напълно ненужна и чиято истинска цел е перверзно забавление на хора, които не зачитат чуждия живот. Ловът не изхранва никого в цивилизованите държави в наши дни. Нарича се спорт, страст, удоволствие... Но не е някаква реална необходимост, изхранване, оцеляване за човешкия род днес. Ловците са хора, извършващи насилие, причинявайки болка, страх, стрес и страдание на невииини индивиди, защото това някак си ги забавлява. Това е много опасна менталност и психологическа нагласа. Начин на мислене, който може да застраши и реално да погуби дори и човешки живот. Защо позволяваме това гротескно погазване на човешката цивилизованост в 21 век? Отдавна вече не сме неандерталци. Убийствата за забавление трябва да бъдат прекратени.

Единствената адекватна промяна на този закон е: "Ловът да бъде Забранен!"Ако животински вид застрашава човешки животи, то тогава мерки трябва да се вземат от държавни структури, за да бъде защитено нашето общество. Не може обикновени граждани под какъвто и да било претекст да използват оръжие, с което да отнемат невинни животи без нужда. Изключение може да бъде само непосредствена самозащита.Ловът трябва да бъде забранен. Защото е опасен, защото е жестокост, защото развива психологическа нагласа, която застрашават и хора, и други животински индивиди.

Всякакви методи за защита на нашето общество трябва да се изпълняват от легитимни държавни институции.Ловът е излишна жестокост, която с нищо не може да бъде оправдана!

06 октомври 2020 г. 01:05:28 ч.
merilor

Против съм предложените промени.

Ловът и убийството на животни е ужасна жестокост. Да си припомним 10-те Божи заповеди. Там пише НЕ УБИВАЙ, но не е казано да не се убива човек, а по принцип да не се убива. Животните имат право на живот, толкова колкото и хората. Моля ви, бъдете хора и не си слагайте този грях. Противопоставям се на предложените промени.

06 октомври 2020 г. 03:23:46 ч.
Ruelke

Безмислена жестокост!

Поредната безмислена жестокост! Наместо да се отделят средства и енергия за по-добро решаване на проблема, вие присто ни връщате в средновековието!

06 октомври 2020 г. 09:17:46 ч.
sarah

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям и не одобрявам легализирането на неселективни средства и методи на лов. Мнението ми е, че това са изключително брутални, нехуманни и садистични методи. По никакъв начин не е оправдано и доказано повишаването на ефективността на мерките за ограничаване на разпространението на Африканската чума по свинете. Като юрист, макар и не еколог, считам, че ако преобладаващото мнение на обществото е, че това са нехуманни средства и методи, МЗХГ следва да се съобрази.

06 октомври 2020 г. 09:30:56 ч.
Diana1

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям на готвените изменения. Те са варварски и нехуманни. Изменията са изключително опасни за всички биологични видове освен предвидените за ловуване. Промените ще доведат до унищожаване на животни, които нямат общо с чумната епидемия, застрашени и защитени видове, замърсяване на околната среда. Определям като неграмотна и непрофесионална рабработката и работата по нея. 

06 октомври 2020 г. 09:34:27 ч.
инж. Мирослав Манахилов

Закона за лова и опазване на дивеча и неготово изменение.

Добър ден, господа и дами,

 

Вместо да подобрите закона и да защитавата все повече невинните животни, сега ще избиете индиректно стотици. Ще унищожите екологичния баланс в природата и това ще се отрази на всички и всичко.Напълно против съм за избиването на горките животни.

06 октомври 2020 г. 10:07:24 ч.
kittykatRS

Не на разрешаването на всички забранени до момента методи за лов, описани в чл. 65 от З

Това е пълна лудост!!! 

Категорично съм против предложените промени.

06 октомври 2020 г. 10:51:52 ч.
Aloha

НЕ на диващината!

Категорично съм против! Това е безумие! Не на убийството!

 

06 октомври 2020 г. 11:11:20 ч.
Vic7

Противпоставям на разрешаването на всички забранени до момента методи за лов, описани в чл. 65 от З

В 21 век сме, а все още не сме се научили да ценим и пазим природата си. Никое животно не убива за кеф и спорт. Против съм гаврата с животни, точно както съм против насилието над хора. На този свят съм за кратко, точно като теб и животните. Трябва да си много прост, за да отнемеш възможността на някое същество да си изживее живота, все тая човек ли е или животно. Квото даваш, това получаваш..всичко се връща. Днес убиваш невинен елен, утре умира детето ти. Трябва да цениш своя и чуждия живот. Винаги.

06 октомври 2020 г. 12:03:32 ч.
ellzlatareva

НЕ на предвидените изменения!!!!

 Категорично се противопоставям на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. В една европейска страна, държавният орган следва да ограничава и строго да контролира ловната дейност, а не да легализира варварщина, застрашавайки биоразнообразието, което и без това безконтролно се избива от бракониери, за които отново държавата нехае. Моля предложилите това абсурдно, варварско и антибългарско предложение, да си направят самоотвод, да наведат глави и да напуснат постовете, които незнайно как изобщо са заели. Какво ще оставите на децата си?! Голи била̀, презастроено крайбрежие, бетон, пустош и трупове... толкова си можете. 

06 октомври 2020 г. 12:09:00 ч.
R.A.

Против предложените промени

Днес ловът е ненужна жестокост и трябва да бъде забранен!

06 октомври 2020 г. 12:17:59 ч.
Ariana78910

Трябва да цениш своя и чуждия живот !

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

06 октомври 2020 г. 12:34:56 ч.
Jasmin

Противопоставям се на подготвяните изменения в закона за лова

Категорично се противопоставям на подготвяните изменения в Закона за лова. 

Ловът в 21 век сам по себе си е изключително нехуманно “забавление” или “решаване на проблеми”, а този опит да се пренебрегнат дори и минималните човешки граници е варварство. Всякакви оправдания, че това е мярка за ограничаване на популация или разпространение на болест, са абсурдни и нелепи. 

06 октомври 2020 г. 12:38:02 ч.
Ariana

Това е цинично и грубо погазване на човешката цивилизованост!

 

Категорично се противопоставям на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. В една европейска страна, държавният орган следва да ограничава и строго да контролира ловната дейност, а не да легализира варварщина, застрашавайки биоразнообразието, което и без това безконтролно се унищожава от бракониери,  които остават безнаказани. Моля, предложилите това абсурдно, варварско и антибългарско предложение, да си направят самоотвод, да наведат глави и да напуснат постовете, които незнайно как изобщо са заели. Какво ще оставите на децата си?! Голи била̀, презастроено крайбрежие, бетон, пустош и трупове...  Вразумете се, докато имате тази възможност!

06 октомври 2020 г. 14:03:14 ч.
Мона

Не съм съгласна с посочените мерки за ограничаване!

Що за необмислена жестокост! Умишлено заличаване на вид! Този закон съгласуван ли е със закона за биоразнообразието? Стига вече некомпетентност от страна на администрацията!

ПРОТИВ съм § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

#ОСТАВКА

06 октомври 2020 г. 15:09:42 ч.
Ралица Къналян

Мнение относно предлагани промени

Категорично против съм предлаганите промени

06 октомври 2020 г. 18:33:17 ч.
Ivanka 03

Категорично съм против подготвяните изменеия в закона за лова

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Унищожаването на животински видове е абсолютно варварство!

07 октомври 2020 г. 09:31:58 ч.
Suzana

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов!!!

Категорично се противопоставям на легализирането на неселективни средства и методи за лов описани в чл.65 от Закона за лова!!! Опомнете се! Спрете с варващината и примитивните си способи!!!

07 октомври 2020 г. 09:50:05 ч.
Mikiaveli

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

07 октомври 2020 г. 10:10:08 ч.
Raddev

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично съм против предложените промени

07 октомври 2020 г. 11:58:47 ч.
Kamelia

Категорично против съм предложените промени по закона за лова и опазване на дивеча.

 Закона за лова и опазване на дивеча и неготово изменение.

Добър ден, господа и дами, 

Вместо да подобрите закона и да защитавата все повече невинните животни, сега ще избиете индиректно стотици. Ще унищожите екологичния баланс в природата и това ще се отрази на всички и всичко.Напълно против съм за избиването на горките животни.

 

07 октомври 2020 г. 13:55:18 ч.
Stefko

Напълно против съм на предложените промени в закона.

Напълно против съм на предложените промени в закона. Лова и избиването на диви животни като хоби, спорт и забавление е отживелица, варварщина и безотговорно поведение. Истинските промени трябва да са в насока строго ограничаване на лова, много високи ежегодни такси за всеки ловец и притежавано оръжие,тотална забрана за консумация на алкохол по време на лов, ниски квоти за отстреляни животни! Опомнете се!

07 октомври 2020 г. 16:47:20 ч.
Депс

Забрана на лова в България

категорично съм против избиване на дивите животни в България.ТЕ СА НА ВСИЧКИ НАС ,а не на тлъсти чичковци с червендалести бузи или парвенюта които ходят на лов със оптика ...само за да си разхождат джиповете и да се хвалят с пушките си.  Забранете лова!!!Знам ,че потенциалните клиенти на оръжейния бизнес са толерирани, но това е лицемерие. Забранете търговията с оръжия. Това не е бизнес..това не е хоби...това е убийство.Когато последната сърна е убита и последната риба уловена .ще се каете защото нищо няма да оставиме на децата си.

08 октомври 2020 г. 09:37:06 ч.
Pepa

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. Това е извратено и цинично! Като цяло ловът е излишна жестокост към животните и природата!

08 октомври 2020 г. 09:38:49 ч.
gordanna

Категорично против!

Опитвате се да легализирате брутална варварщина в 2020г.,вместо да се мисли в посока цялостна забрана на лова. Дали са нужни допълнителни обяснения защо ловът е неприемлива дейност в 2020г. в една уж претендираща за цивилизована държава? 

Срам и позор! 

08 октомври 2020 г. 09:46:39 ч.
животни

Мнение за предвижданите изменения в Проект на Закона за лова.

Противопоставям се на цинизма и безумието на служителите от МЗХГ подготвили проекта легализиращ особено тежка жестокост и масово избиване на животните. Граничи с лудост. Вземете мерки срещу тези служители. Под съмнение е психичното им здраве. Аборигенщина и диващина не ни е нужна. Спрете с безумията. Грубото погазване на цивилизоваността е лицето на това министерство с така посочените и подготвяни за приемане изменения. Опомнете се господа чиновници на заплати. Ще плащате рано или късно сметката. Горките ви деца. Може да изкопуват вашите тежки грехове. Пази Боже България от такива двуноги забравили какво е живот.

08 октомври 2020 г. 11:38:39 ч.
viketo

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

08 октомври 2020 г. 11:40:32 ч.
Petar Yordanov

Против тази жестокост съм

Аз съм против избиването на диви прасета. 

 

08 октомври 2020 г. 12:04:20 ч.
cvetkova

Категорично съм против предвиденото в законопроекта и най-вече § 5, т. 1 и т. 7

Не одобрявам разрешаването на санитарен отстрел на индивиди, при които не се забелязват симптоми на болестта.

Смятам, че легализирането на неселективни средства и методи на лов е опасно за всички биологични видове, като не изключвам възможността да бъдат засегнати и хора.

Настоявам да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

08 октомври 2020 г. 13:35:27 ч.
ЛюбоАМ

Против предложените промени

НЕ съм Съгласен!Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

08 октомври 2020 г. 14:01:54 ч.
veleva.dessy@gmail.com

становище и препоръки

Мнението ми е, че изначално е погрешно да се стремим да ограничим епизоотия чрез промени в закона за лова, насърчаващи т.нар. "индустриален лов".

Моля да се публикуват становищата за превенция на АЧС с мерките, препоръчани от Института по заразни и инфекциозни болести и неговия аналогичен факултет в Старозагорския Селскостопански Университет например.

Смятам, че стриктното спазване на ветеринарно-санитарните мерки в свинекомплексите би предотвратило разпространението на заразата върху домашните животни.Предлагам:

1. да се обмисли сътрудничество в междуведомствени работни групи съвместно със страните на произход и разпространение на заразата, както и с техните ветеринарни научни институти;

2. да се предприемат мерки ца по-стриктна дезинфекция или бюджет за санитарни дружинки, претърсващи и обезопасяващи заразни трупове на животни;

3. да се предложат стимули на свинекомплексите да преминат към а/ прилагане на мерки за отглеждане при по-голяма жизнена площи и проветрение - хуманно отношение б/ преминаване към отглеждане на местни породи, по-устойчиви на болести и с по-голяма преживяемост от хибридите;

4. да се предоставя компенсация за загубите на домашните прасета;

5. да се възложи съпоставителен анализ на заболеваемостта от АЧС и преживяемостта между стопанства, отглеждащи свине по биологичния метод и по конвенционалния.

Смятам, че е порочно и цинично да се твърди, както чета в "Частичната предварителна оценка на въздействието" на тези промени, че те целят опазването на генофонда, като предлаганото средството за постигането на това опазване е да се изтреби 80% от дивечовия запас на вида. Самите предлагани средства на изтребването му са откровена война с дивата природа.

 

Предлагам мерки по превенцията от АЧС да се обосноват в други законови или подзаконови актове, а "индустриалния лов" избиването на 80% от даден вид да не се преследва от закона.

08 октомври 2020 г. 14:09:39 ч.
veleva.dessy@gmail.com

редакция

исках да кажа: "избиването на 8- : от вида да СЕ преследва от закона, а не да се насърчава"

08 октомври 2020 г. 14:31:07 ч.
DimitrinaAngelska

Противопоставям се на посочените промени

Предложените промени са неадекватни за цивилизована европейска държава в двадесет и първи век. Противоречат на морала, етиката и общочовешките ценности, също така са вредни за екосистемата. Не на последно място, посочените средства могат да бъдат опасни за хора и домашни животни. 

08 октомври 2020 г. 14:42:24 ч.
Диана Зафирова

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противоспоставям сена предвиденото легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Като цяло съм против лова, но с посочените промени се потъпква всичко човешко и цивилизовано, лова става не само хоби, но и открито, узаконено убийство по особено жесток начин!

Подобни предложения са не само недопустими, но и подсъдими!

08 октомври 2020 г. 18:00:19 ч.
Lora

Противопоставям се на подготвяните изменения за закона за лова

Промените са излишни, при взети подходящи мерки няма да има нужда от отстрелването на толкова животни.

Отделно ловът е ненужен в днешно време.

09 октомври 2020 г. 15:47:17 ч.
Totich

Това не бива да се допуска. Варварско, нецивилизовано и абсурдно!

 1. Разпоредбите, които под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете дават право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони. Това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.
 2. Разпоредбите, които позволяват на тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. 

Използването  на тези неселективни уреди, методи и средства може да доведе до:

 • Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
 • Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение  по чл. 45 от ЗБР;
 • Погиване на домашни животни;
 • Застрашаване на човешкото здраве и живот.

Извън недопустимия риск за човешкото здраве и живот, този текст ще доведе до нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.  

В заключение искам да подчертая отново, че считам легитимирането на използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа  и нарушаващо националното и европейско право.

09 октомври 2020 г. 16:20:08 ч.
Drone

препоръка

Напълно съм съгласен с промените в ЗЛОД и ги одобрявам. Препоръката ми е да се увеличат стимулите за ловните дружинки , постигнали задоволителни резултати в лова на дива свиня, чрез предоставяне на допълнително пернат дивеч за разселване, див заек и зарибяване на реки и водоеми с риба, на дотирани от държавата цени .  

09 октомври 2020 г. 18:27:45 ч.
Мушамова

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов!

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

 

Ловът трябва да се спре веднъж завинаги!

Животните не са за лов!

09 октомври 2020 г. 23:24:22 ч.
Desislava_Hristova

Ненужни промени в Закона за лова и опазване на дивеча

Ловът, сам по себе си, във всяка една форма е неетично действие. Неравнопоставеността на двете страни е ясно изразена. В случая по-сериозната щета е нарушаване цялостта на екосистемите. Всеки един вид заема определена ниша, така че всичко функционира като едно цяло. Нарушението на този баланс може да има сериозни последици.
 
Аз твърдо вярвам, че вероятността от заразяване не е основателна причина за такива крайни действия. Като буден гражданин осъждам този акт на насилие и не приемам предложените промени.  Дейността на държавния орган би следвало да се ориентира към опазване и съхранение на природата. Вярвам, че има действащи добри практики, които имат по-хуманно проявление и апелирам за съвместна работа с организации, ориентирали дейността си в това направление. 

10 октомври 2020 г. 13:27:56 ч.
Marina123

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Подобни варварски методи са несъвместими с цивилизованото общество, каквото претендираме, че сме. Освен, че предизвикват бавна и мъчителна смърт при дивите животни, застрашават хората и домашните животни.

10 октомври 2020 г. 14:33:59 ч.
margitin

Против този безумен и жеаток проект за изменение на закона за лова и опазване на дивеча!!!

Това е недопустимо варварство!

Срамувам се от хората, които са предложили подобно безумие!!!

Това трябва да е закон за ОПАЗВАНЕ на дивеча. Не за неговото тотално ликвидиране!!!!

 

11 октомври 2020 г. 17:14:05 ч.
Любляна

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на легализирането на методи на лов  с използването на отрови, упойващи вещества, капани, примки и др. В съвремието ловът и без това е излязъл от необходимост и от контекста, на това, което всъщност е бил. В момента той не е начин за оцеляване, а извратен нагон за убиване без причина.

12 октомври 2020 г. 12:43:06 ч.
Ariana789

Ловът е излишна жестокост, която с нищо не може да бъде оправдана!

Категорично се противопоставям на подготвените изменения в "закона за лова и опазване на дивеча". Ловът сам по себе си е дивашка и ненужна жестокост. Сега смятате да въведете още по-жестоки методи за изтребление на невинни животни, които вие сами в закона наричате Индивиди. Индивид означава да си някой, да имаш предпочитания, индивидуални характеристики, да възприемаш живота по уникален начин. И да цениш този живот.Ловът в 21 век е варварщина, която е напълно ненужна и чиято истинска цел е перверзно забавление на хора, които не зачитат чуждия живот. Ловът не изхранва никого в цивилизованите държави в наши дни. Нарича се спорт, страст, удоволствие... Но не е някаква реална необходимост, изхранване, оцеляване за човешкия род днес. Ловците са хора, извършващи насилие, причинявайки болка, страх, стрес и страдание на невииини индивиди, защото това някак си ги забавлява. Това е много опасна менталност и психологическа нагласа. Начин на мислене, който може да застраши и реално да погуби дори и човешки живот. Защо позволяваме това гротескно погазване на човешката цивилизованост в 21 век? Отдавна вече не сме неандерталци. Убийствата за забавление трябва да бъдат прекратени.Единствената адекватна промяна на този закон е: "Ловът да бъде Забранен!"

Ако животински вид застрашава човешки животи, то тогава мерки трябва да се вземат от държавни структури, за да бъде защитено нашето общество. Не може обикновени граждани под какъвто и да било претекст да използват оръжие, с което да отнемат невинни животи без нужда. Изключение може да бъде само непосредствена самозащита.

Ловът трябва да бъде забранен. Защото е опасен, защото е жестокост, защото развива психологическа нагласа, която застрашават и хора, и други животински индивиди.Всякакви методи за защита на нашето общество трябва да се изпълняват от легитимни държавни институции. 

12 октомври 2020 г. 19:17:43 ч.
awortep

АБСУРДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА

Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.). По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.Поради тези причини моля, да се оттегли  § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.

13 октомври 2020 г. 13:18:58 ч.
EmiliyaB

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Ние сме изправени пред глобален катаклизъм в следствие на прокарването на такива закони. В ръцете на всички ни е оргомната отоворност да бъдем адекватни в ситуацията. Вие адкватни ли се чувствате? 

13 октомври 2020 г. 14:57:02 ч.
Astera

Категорично се противопоставям на проекта за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча

С огромно безпокойство и негодувание прочетох готвените промени на Закона за лова и опазване на дивеча. Считам, че ако промените бъдат приети, законът би трябвало да се нарича „Закон за лова и за унищожаването на дивеча“. Вероятно не е достатъчно тоталното изсичане на горите в България, които са и местообитанието на дивите животни, защото сега иде ред на узаконяване на масовото и безогледно избиване на дивеча, извършено по възможно най-ужасните и жестоки начини.

Категорично съм против текста на § 5, т. 2, който разпорежда прилагането на санитарен отстрел на дивеч, включително и на индивиди, при които не се забелязват симптоми на болестта“. Прилагането му би означавало, че под предтекст борба с африканска чума, се разрешава масово избиване на съвършено здрави животни. По подобен начин в Странджа бяха избити овцете и козите на хората, както по-късно и прасетата из цяла България, а след години се установи, че не е имало никакви доказателства за болест по тях. Не бива да допуснем тоталното унищожение на дивеча да бъде регламентирано със закон.

Категорично съм против текста на § 5, т. 6, съгласно който директорът на съответното държавно горско или ловно стопанство издава разрешителните за ловуване и за извършването на отстрел по т. 2 от служителите на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и техните структури и държавните предприятия. Това означава самите горски, полицаи, военни и други служители да могат по собствено желание или да бъдат задължени да извършват масовите убийства на здрави животни, като това е възможно да им бъде вменено по длъжностна характеристика.

Връх на цинизма е § 5, т. 8 и § 6, , с които се определят стимули за лицата, стопанисващи дивеча, изпълнили заповедите по т. 2 и 5 и санкции от 1000 и 5000 лв. за неизпълнението на тези мерки.

Лично за мен най-ужасяващ е текстът на § 5, т. 7, който разрешава на лицата по т. 6 /служители, горски, полицаи и военни/ да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65 от ЗЛОД. Това означава, че антихуманните методи за лов, които в досегашния текст на закона бяха забранени, вече ще бъдат разрешени. Струва си да се прочете чл. 65 от ЗЛОД, защото се оказва, че животните вече могат да бъдат избивани чрез огнестрелни оръжия с монтирани заглушители и с арбалети; чрез капани, примки, мрежи, лепила и ями (трапове), чрез отровни и упойващи вещества, чрез електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват; чрез примамване с живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени; могат да бъдат взривявани чрез експлозиви, обгазявани и опушвани. Лично аз не мога да се сетя за още някой ужасяващ начин за убийство на животно, който да не е разрешен с готвените промени в закона. Може би само газовата камера …

За да запазим дивеча в България, сме длъжни да се обявим против готвените промени в Закона за лова и опазването на дивеча, както и защото от проявената жестокост към животните, до проявената жестокост към хората, има само една стъпка.

 

13 октомври 2020 г. 16:15:34 ч.
jeniadragneva

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

13 октомври 2020 г. 16:57:46 ч.
Dimitrov1

Обявявам се категорично против предложенията за изменение на Закона за лова

Обявявам се категорично против  предложенията за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча, заради липсата на адекватна оценка на въздействието на нововъведенията, тяхната нецелесъобразност и нехуманност. Приемането им би се отразило категорично негативно върху видовото разнообразие и броя на дивите животни в България.

13 октомври 2020 г. 20:44:06 ч.
Гертод

Категорично съм против подготвяните изменеия в закона за лова

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Унищожаването на животински видове е абсолютно варварство!

13 октомври 2020 г. 21:04:13 ч.
pomakova

Безмислена жестокост

Предложените допълнения са просто безмислена жестокост. 

Дали сте разледали вероятността от тези методи да пострадат и други животни, да не кажа цели екосистеми. Категорично съм против легализирането на използването на отрови, взривни вещества, примки и други подобни.

Смятам, че ловът е нехуманно занимание, което трябва да се забрани.

14 октомври 2020 г. 09:48:49 ч.
Ronika_s

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично не съм съгласна с предложените промени. Недоумявам как изобщо е възможно да бъдат предложени, особено точката за използване на отрови. Това е крайно неадекватно- природата и животинскит видове на българия страдат от използването на отрови; видове, за чието възстановяване на популацията се борят организации и граждани, изчезват именно поради използване на отрови! Домашни животни и хора също са потърпевши, при отровните примамки няма избирателност!

Никаква хуманност няма в в ловуването по какъвто и да е начин. Нищо не може да оправдае това варварство.

Животинските видове трябва да бъдат опазвани и защитавани, а поетият път е точно в противоположната посока. Защо?! До кога?!

 

Вероника Статкова

14 октомври 2020 г. 10:33:28 ч.
Marietta1

Становище по изготвяните изменения на Закона за лова

Възразявам срещу:

1. Разпоредбите, които под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете дават право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони. Това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.

2. Разпоредбите, които позволяват на тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. 

Извън недопустимия риск за човешкото здраве и живот, този текст ще доведе до нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.  

В заключение искам да подчертая отново, че считам легитимирането на използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа и нарушаващо националното и европейско право.

 

14 октомври 2020 г. 10:53:58 ч.
пенкапопова

Остро се противопоставям на легализирането на неселективни средства и методи на лов!

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

В указаният от Вас срок за обществени консултации до 19.10.2020 относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча внасям това свое становище, с което възразявам срещу:

 1. Разпоредбите, които под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете дават право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони. Това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.
 2. Разпоредбите, които позволяват на тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. 

Използването  на тези неселективни уреди, методи и средства може да доведе до:

 • Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
 • Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение  по чл. 45 от ЗБР;
 • Погиване на домашни животни;
 • Застрашаване на човешкото здраве и живот.

Извън недопустимия риск за човешкото здраве и живот, този текст ще доведе до нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.  

В заключение искам да подчертая отново, че считам легитимирането на използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа  и нарушаващо националното и европейско право.

Пенка Попова

 

14 октомври 2020 г. 11:04:22 ч.
polini6te

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

14 октомври 2020 г. 13:05:51 ч.
penchevamaja

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

14 октомври 2020 г. 14:17:36 ч.
evassileva

Становище против Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

 

На Вашето внимание предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД). Не подкрепям предложените промени по изложените по-долу причини.

Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.).

По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари.

По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата.

Поради тези причини моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.

14 октомври 2020 г. 20:09:50 ч.
Deleva_S

Категорично против проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Предлаганите пормени са цинични и садистични. Никой европеец в 21-ви век не би ги одобрил. Аз категорино им се противопоставям!

14 октомври 2020 г. 21:18:08 ч.
ЛинаК

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на ло

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

14 октомври 2020 г. 23:03:54 ч.
sofi9999

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

15 октомври 2020 г. 00:08:05 ч.
nadezhda.s4

НЕ на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Не съм съгласна с предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване. Жестоко, грозно и неефективно!

15 октомври 2020 г. 04:32:29 ч.
andrey

НЕ на измененията на закона за лова!

Категорично се противопоставям на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата!

Единствената адекватна промяна на този закон е: "Ловът да бъде забранен!"

15 октомври 2020 г. 09:18:28 ч.
Dimka Ruseva

Проект на закон за лова

Противопоставям се на измененията взакона за лова!

15 октомври 2020 г. 10:17:04 ч.
Ганева

Против промените

Готвените промени в закона ще доведат до война срещу последните останали живи обитатели на изсечените ни гори. Мой личен и граждански дълг е да се обявя , че съм против приемането на промените, които разрешават по най-варварски и безмилостен начин да убиват живи и здрави беззащитни същества.

15 октомври 2020 г. 10:18:29 ч.
Lubchooo

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Аз, Любомир Найденов, категорично се противопоставям на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

15 октомври 2020 г. 10:24:13 ч.
ina.k.koleva@gmail.com

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Аз, Ина Колева, категорично се противопоставям на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

15 октомври 2020 г. 10:39:01 ч.
keti_659@abv.bg

Пирамидата е отново обърната обратно

В България почти всяко изменение на законите имам чувството, че се пише от некомпетентни хора.

Ако нещо такова бъде вменено по длъжностна характеристика ще бъдем на върха на пирамидата.

Също е много жалко, че никой не мисли за  тази планета!

Ирония е, че този проект ИСКА да "ОПАЗИ" дивеча.

Гражданската ми позиция е -КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ!

15 октомври 2020 г. 11:12:31 ч.
monika33

Категорично против предвидените промени в закона за лова!

Измененията са абсурдни, цинични, брутални и абсолютно ненужни. Що за създание трябва да си, за да предложиш подобна варварщина. Нулева емпатия, нулево състрадание, нулев разсъдък, пълна липса на осъзнатост, будност и желание да направиш света по-миролюбив и по-добър. Това е то, вместо да съграждаш, да извисяваш, да помагаш - да рушиш и да убиваш. Де е България, питам аз!

15 октомври 2020 г. 11:18:24 ч.
Geripi

Против изготвените изменения в закона за лова

Категорично съм против легализирането на неселективни средства и методи за лолуване в природата.

Избиването на диви животни като хоби са жестоко и безотговорно поведение към планетата. Природата е това, което ни дава живот и е безмилостно да се убиват животните в нея. В цял свят природата е защитена и този закон е пълен абсурд в нашата държава.Истинските промени трябва да са в насока строго ограничаване на лова! Опомнете се!

15 октомври 2020 г. 12:27:50 ч.
rayanik

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

15 октомври 2020 г. 12:33:40 ч.
aniatanasova

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

15 октомври 2020 г. 12:44:51 ч.
ralitsa.dimitrova

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предложените промени със следните коментари:

 


Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.). По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.Поради тези причини моля, да се оттегли  § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.

15 октомври 2020 г. 13:05:06 ч.
TeodorDimitrov

Противопостявам се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Твърдо съм против предложените промени поради неразглеждането на потенциалните негативни екологични последствия за цялата фауна при използването на неселктивни методи и средстав в природата. 

15 октомври 2020 г. 13:05:58 ч.
Филип Харманджиев

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично съм против прилагането на неселективни средства и методи на лов. 

Това застрашава и домашни и редки животни, дори и хора. 

 

 

15 октомври 2020 г. 13:09:05 ч.
D Boteva

Становище по

Категорично съм против промени в Закона, които представляват заплаха за човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.

ДА СЕ ОТТЕГЛИ § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. 

15 октомври 2020 г. 13:10:08 ч.
D Boteva

Становище по Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Категорично съм против промени в Закона, които представляват заплаха за човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.

ДА СЕ ОТТЕГЛИ § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. 

15 октомври 2020 г. 15:18:14 ч.
kirilstoyanov

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Използването на неселктвни капани и отрови създава реална възможност за унищожаването на популациите на други видове животни, включителн защитени видове - сърна, елен, кафява мечка ...

 

Изглежда че здравето и безопасността на хората въобще не е взета под внимание! Какво според вас ще се случи ако човек попадне в такъв капан?!! Ами ако е дете, момнтално ще остане без ръка или крак! А това би довело до мъчителна смърт!

 

Дивата свиня се среща навясъде, създавате възмозност дори и домашни животни да попаднат в тези капани или да бъдат отровени!Повече от ясно е че зад предложения законопроект стоят корпоративни и антихуманни интереси!

Не ви ли е срам вече!

15 октомври 2020 г. 15:25:36 ч.
Izabela Ivanova

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

15 октомври 2020 г. 15:25:44 ч.
Sousie

Вие нормални ли сте?

Категорично се противопоставям на измененията в закона за лова.Няма ли мислещи хора при вас и всички ли сте идиоти?Толкова ли не можете да измислите нормален и хуманен начин ,ако възникне проблем или всичко при вас опира до убийство,обезлесяване и застрояване?Хора като вас не трябва да имат нищо общо с вземането на важни решения,защото нямате капацитет и отказвате да мислите.      „За величието на една нация и моралния й прогрес може да се съди по отношението й към животните.“-Махатма Ганди

   

15 октомври 2020 г. 15:29:45 ч.
Gloria

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

15 октомври 2020 г. 16:39:59 ч.
Пиронски

Категорично съм против цялата § 5.

Съгласен съм с мотивите на всички против в коментарите.

15 октомври 2020 г. 18:24:33 ч.
катедра Ловно стопанство

Категорично сме против предложенията за лов от лица без ловно право и използването на забранени м!!!

Не можем по никакъв начин да се съгласим с предложенията за промени в чл. 54, ал. 5. Губи смисъла си понятието „санитарен отстрел“, след като ще се извършва на всички индивиди. Още повече при предложенията в т. 6, според която се разрешава извършването от длъжностни лица на отстрел по т. 2 на дива свиня или друг вид дивеч във всички ловностопански райони. А от § 1 в допълнителната разпоредба става ясно, че „длъжностни лица“ са служителите на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и техните структури. Това включва лица, които нямат никаква специална подготовка по ловно стопанство, може да не са ловци и дори не са служители на горското ведомство. Считаме, че е недопустимо ловът да се извършва от служители извън структурата на ИАГ. Това грубо противоречи на принципите на придобиване и упражняване правото на лов, регламентирани в ЗЛОД и европейската практика. Длъжностните лица в системата на горите (ТП ДГС, ТП ДЛС и РДГ) са абсолютно достатъчни да осъществят отстрела, необходим за регулиране на запасите на дивата свиня, заедно с ловците .

Категорично сме против да се допуска лов със забранени методи и средства, което е нарушение на Бернската конвенция, Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (92/43/ЕИО), както и на Закона за биологичното разнообразие (чл. 53, ал. 7, т. 7 от предложените промени). Особено когато това ще се допуска и при отстрела на друг вид дивеч, съгласно чл. 54, ал. 7, т. 2, от длъжностни лица извън структурите на ИАГ.

15 октомври 2020 г. 18:34:52 ч.
Мария Крумова

ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА НЕСЕЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА ЛОВ

 

Това противоречи на редица Европейски и български закони и е в разрез с редица проекти за опазване на околната среда и проекти за реинтродуктия на изчезващи и защитени видове.

Абсолютно ненормално и незаконно е това дори да се обсъжда от народни представители, а да се приеме би било кощунствено и подсъдимо само по себе си!

Надявам се да е останал ако не разсъдък и етика, поне малко елементарно съзнание за природа и общество и връзката между тях.

 

 

15 октомври 2020 г. 20:01:41 ч.
ZdravkoKirilov

Категорично против

Против съм предложеното легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. Мисля, че в 21-ви век готвените промени са архаични по същността си и стъпка назад в цивилизационното и културно развитие на България.

15 октомври 2020 г. 20:50:24 ч.
Марлен

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям на решението за избиването на дивите животни!!!

15 октомври 2020 г. 21:30:35 ч.
Елица Йоргова

Не на разрешаването на всички забранени до момента методи за лов, описани в чл. 65 от З

Като пълноправен гражданин на Република България заявявам своето категорично несъгласие за въвеждане на забранени до момента методи за лов, тъй като това ще бъде опасно за много домашни животни и хора. Да не говорим за ЖЕСТОКОСТТА, която е онеправдана в нито един момент!

Настоявам за публично разглеждане и обсъждане!

15 октомври 2020 г. 23:52:26 ч.
Desert Rose

НЕ!!!

 • ​​​​Ще бъда кратка! Това аз не го приемам,защото е пълна ИЗРОДЩИНА!

16 октомври 2020 г. 06:44:54 ч.
Kuncheva Slavka

Не съм съгласна!

"Предложените промени имат за цел да се повиши ефективността на мерките за ограничаване на разпространението и щетите, които нанася Африканската чума по свинете и постепенното ликвидиране на заболяването при популацията на дивата свиня, която се явява преносител на вируса на Африканската чума по свинете в Република България. По този начин ще се намали риска от разпространението на заболяването и сред домашните свине." Мното думи, които ще узаконят нечии интереси. Никак не съм убедена, че тези промени ще запазят природата. Задължително е повече хора да изразят мнение. 

 

16 октомври 2020 г. 09:58:29 ч.
v.germanova

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,На Вашето внимание предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) като не подкрепям предложените промени със следните коментари:

 


Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.). По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.Поради тези причини моля, да се оттегли  § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.С уважение,

Виктория Германова

16 октомври 2020 г. 10:03:53 ч.
m.gradinarova

Категорично НЕ на промените в закона за лова!

Не мога да повярвам, че човешки мозък може да роди такъв абсурд - "легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата". Това не е лов, не е грижа за дивата природа, а варварско изтребление на малкото и все по-трудно оцеляващ дивеч по нашите земи. Освен, че противоречи на закона за биоразнообразието, този проектозакон узаконява садизма спрямо диви жовитни, увеличава рисковете за живота и здравето на хората в ловните райони.  В крайна сметка всички ще са губещи от този абсурд...

16 октомври 2020 г. 10:13:15 ч.
m.gradinarova

Категорично НЕ на промените в закона за лова!

§ 5, т. 7 = легализиране на садизма спрямо диви животни и безразборно унищожаване на дивата природа. Такъв абсурд може да се роди само в глава, лишена от елементарна логика, хуманност и морал. Да предизвикаш бавна и мъчителна смърт или тежки наранявания на невинни животни или преминаващи хора, да тровиш животни, растения, почва и вода? Кой болен мозък роди това? Да не говорим, че тези "ловни" похвати противоречат на закона за биоразнообразието, че противоречат на основни принципи за опазването на околната среда и дори на елементарния морал. Моля, написалият този текст да се обърне към психиатър, преди да е започнал да посяга и на хора!

16 октомври 2020 г. 10:40:22 ч.
Kristina_Stamatova

Поправката в § 5, т. 7 противоречи на всички морални и природозащитни норми

Уважаеми господа,

Потресена съм от некомпетентността и аморалността на предвидените поправки в Закона за лова и "опазване" на дивеча! И по- конкретно на поправката в § 5, т. 6 и 7, която предвижда:

6. разрешава извършването на отстрел по т. 2 от служителите на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и техните структури и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, във всички ловностопански райони, като разрешителните за ловуване се издават от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство;

7. разрешава на лицата по т. 6 използването на методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65;

ТОВА НА ПРАКТИКА ОЗНАЧАВА ОЗАКОНЯВАНЕ НА БРАКОНИЕРСТВОТО! А именно:

л. 65. При ловуване се забранява РАЗРЕШАВА използването на следните средства и методи:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2 и арбалети;
2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;
3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;
5. огледала и други заслепяващи предмети;
6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
7. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
8. експлозиви, обгазяване или опушване;
9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
10. моторни превозни средства;
11. летателни средства;
12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;
13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море - над 18 км/час;
14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) огнестрелни оръжия с монтирани заглушители;
15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип "куршум".
***
 
Категорично съм ПРОТИВ  влизането в сила на такава поправка. Такава поправка единствено показва липса на далновидност, липса на държавническо мислене, липса на морал и етика, а най-вече абсолютна липса на компетентност. Освен това застрашава здравето, живота и съществуването на хора, животни и природа в България. Такава поправка слага в ръцете на "директора на съответното държавно горско или ловно стопанство" правото да дава разрешение за методи за унищожение, които са тотално несъвместими с понятието "опазване на дивеча", опасни са за човека и природата като цяло, и ще доведат до необратими последствия в бъдеще.
 

16 октомври 2020 г. 11:26:44 ч.
Vasenceto

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.Какво постигате с това!?Освен, че пак ще сте виновни за изчезването на редки видове!Достатъчно животни измират всеки ден,поради това,че другите закони не ги защитават или някой не си върши работата!

16 октомври 2020 г. 13:19:13 ч.
Silver33

Категорично се противопоставям на проекта за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча

Изразявам категоричо несъгласие с предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча, защото те разрешават използването на варварски и нехуманни способи за убиване на дивеча и представляват реална опасност за живота и здравето на домашни животни и хора. Приемането на  тези текстове би превърнало българските гори и планини в опасно за пребиваване място и в място за безмилостно избиване на последните останали живи обитатели на дивата ни природа.

16 октомври 2020 г. 13:53:56 ч.
wiligri

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов​

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. Ловът сам по себе си е дивашка и ненужна жестокост. Сега смятате да въведете още по-жестоки методи за изтребление на невинни животни, които вие сами в закона наричате Индивиди. Индивид означава да си някой, да имаш предпочитания, индивидуални характеристики, да възприемаш живота по уникален начин. И да цениш този живот. Ловът в 21 век е варварщина, която е напълно ненужна и чиято истинска цел е перверзно забавление на хора, които не зачитат чуждия живот. Ловът не изхранва никого в цивилизованите държави в наши дни. Нарича се спорт, страст, удоволствие... Но не е някаква реална необходимост, изхранване, оцеляване за човешкия род днес. Ловците са хора, извършващи насилие, причинявайки болка, страх, стрес и страдание на невииини индивиди, защото това някак си ги забавлява. Това е много опасна менталност и психологическа нагласа. Начин на мислене, който може да застраши и реално да погуби дори и човешки живот. Защо позволяваме това гротескно погазване на човешката цивилизованост в 21 век? Отдавна вече не сме неандерталци. Убийствата за забавление трябва да бъдат прекратени.

16 октомври 2020 г. 14:04:22 ч.
TКостова

Против съм предложените промени

Изразявам несъгласие със заложенвите промени в Закона за лова и оразмане на дивеча. Горите вече са унищожени, не унищожавайте и оцелелите им обитатели.

16 октомври 2020 г. 14:21:51 ч.
carina

ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА НЕСЕЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА ЛОВ

ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА НЕСЕЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА ЛОВ.Ловът трябва да бъде забранен. Защото е опасен, защото е жестокост, защото развива психологическа нагласа, която застрашават и хора, и други животински индивиди.

16 октомври 2020 г. 14:48:39 ч.
Nikec

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Бесен съм!!!

Стига бе изроди, това погазва и правата на животните, оставя вратичка за това хора и други животни да изядат отровено животно. Отровата от труповете също така мжое да се озове в земята и да бъде просмукана от гъби и да бъдат натровени хора и от тях или просто да натрови почвата. Използването на нощно виждане капани и ловуване нощем освен че може да е безконтролно също така може да е опасно за другите хора. Дори без да вземам предвид, че повечето ловци са повече пияни когато ловуват отколкото ловци, а представям си и посред нощ. Освен това ще бъдат убивани и застрашени видове покрай останалите, кой видял - невидял, кой ще го използва за оправдание ако бъде хванат. В капанитет могат да попаднат както невинни животни (и такива негодни за лов), застрашени видове, така и човек.

Дори няма да коментирам въпроса колко я има тази болест реално в България и дали има или може да има заразени с нея диви прасета - в поста си приемам че съществува и я има и все пак съм твърде против. Само се опитвате покрай едно нещо да си прекарате това което е във ваш личен интерес!

16 октомври 2020 г. 15:23:04 ч.
fmaja

Против промените, които ще навредят на всичко - земя, животни, хора! Това е безумно!

Уважаема госпожо Танева,На Вашето внимание предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) като не подкрепям предложените промени със следните коментари:Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.).По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари.По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.Поради тези причини моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.С уважение,

Мая Атанасова Филипова

16.10.2020

16 октомври 2020 г. 16:28:05 ч.
Димитрина Иванова

повече проблеми, отколкото решения- отчаваща некомпетентност

Нарушаване на международни и европейски нормативи, конвенцията за опазване на биологичните видове ООН,Бернската конвенция и др.

Предложените промени противоречат и на закони приети в РБългария- ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ чл. 44 и приложение.

Използването на неразрешени до момента методи за унищожаване на „евентуално предполагаемо болни животни“ буди съмнение в посочените, като доводи мотиви, АЧС и подобни/.За незразпространението на болестта, в случая АЧС, трябва да се вземат мерки по пограничните райони, по наблюдаване на популациите, при регулярно взимане на проби, при своевременно взимане на проби от намерени мъртви животни и  им обезвреждането им.

При използването на забранените до момента: по  Чл. 65. 1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2 и арбалети;

2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;

3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;

4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;

5. огледала и други заслепяващи предмети;

6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;

7. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;

8. експлозиви, обгазяване или опушване;

9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;

 Няма никаква гаранция колко и какви животни ще бъдат унищожени, с така предвидените искания за промени създава предпоставки за повече вреди, отколкото проблеми ще се решат.Не на последно място, използването на предложените методи , ще доведат до наказателни санкции от страна ЕС.

 

16 октомври 2020 г. 19:43:09 ч.
kalinea

Не на убийството на дивите животни!

Аз се противопоставям на жестоките методи за избиване на дивите животни и застрашаването на живота  на туристите,които в последните години стават все повече из планините. Нека  не нарушаваме биологичното равновесие в природата и да не бъдем равнодушни към насилието във всичките му форми на проявление!

16 октомври 2020 г. 20:37:57 ч.
G.Nikolova

Становище по предлаганите изменения на Закон за лова и опазване на дивеча

Не съм съгласна с представените изменения на Закона за лова и опазване на дивеча. Не съм съгласна с отстрелването на дивеч, при който не се наблюдават симптоми, както и използването на методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл.65. Не съм съгласна с използването на отрови , упойващи и взривни вещества, капани, примки и други. 

 

17 октомври 2020 г. 06:45:03 ч.
Radko

Против!

Абсолютно съм против предложените промени в 

 Закона за лова и опазване на дивеча

Като цяло ловът е едно архаично и жестоко "забавление", което трябва да бъде, ако не не напълно забранено, то силно ограничено в днешни дни! 

17 октомври 2020 г. 11:47:08 ч.
G10

Против предложените промени!

Против съм предложението в § 5, т. 7 за легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. Подобни методи са особено жестоки и мъчителни за животните и освен това излагат на сериозен риск биоразнообразието. По своята същност тези промени представляват узаконяване на безогледно и масово избиване на невинни същества от определен вид плюс много косвени жертви от други видове. В никакъв случай не бива да се допуска - българската природа и без това изнемогва заради лошите си стопани/душмани.

17 октомври 2020 г. 11:58:24 ч.
jerrybratle

Промените в Закона за лова и опазване на дивеча са безумни и нехуманни

Категорично се противопоставям на готвените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Сами по себе си промените противоречат изцяло на частта с "опазването на дивеча". Методите ви за справяне с евентуален проблем с разпространяване на африканска чума са отчаяни и граничат с варварщина и некомпетентност. Мисълта за използване на забранени в закона методи за лов е безумна, цинична, неприродосъобразна и унищожителна, и няма да доведе нито до запазване на околната среда и животните, а до пълното й унищожение, както и унищожение на защитени видове, на диви животни, на домашни животни, а е възможно да засегне както и хора, така и растителността в горите. Предложените промени са не само нехуманни, но и необмислени, и личи, че са изготвени от некомпетентни хора. Ако ви е останало малко достойнство, ще прекратите тази лудост и ще работите в посока защитата на българската природа и околна среда, а не за пълното и унищожение!!! СПРЕТЕ ДА ИЗЛАГАТЕ, УНИЖАВАТЕ И УНИЩОЖАВАТЕ БЪЛГАРИЯ ЗА ПАРИ! 

17 октомври 2020 г. 14:25:19 ч.
Haralanova

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Дружество за защита на животните-Шумен

Противопоставяме се на предвиденото в ал 5т 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Категорично сме против разширяване правомощията на всякакви въоръжени мъже, военни , полицаи,горски да стрелят по животни.

Узаконяването на тези садистични  и варварски методи на убийство са реверанс към ловците, каквито са много от политиците, както бяха и промените в ЗВМД за освобождаване на ловните кучета от такса, без никакви сериозни мотиви.

Броят на ловците в България трябва да бъде ограничен, тъй като дивеча намалява и дивите животни вече търсят храна в населените места. Всички промени в закона за лова от тук нататък трябва да бъдат рестриктивни и да водят до ограничаване на лова и броя на ловците, за да запазим това , което все още имаме в горите.

17 октомври 2020 г. 15:34:35 ч.
Chekelev

Против предложените промени

Противопоставям се на предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча, като настоявам за оттеглянето им в цялост, въз основа на следните аргументи:

Настоящите промени влизат в противоречие с националното и европейското законодателство.

В мотивите към Проекта не намираме анализ на предложените промени в контекста на действащата правна уредба.

Под предтекст единствено и само за борба с Африканската чума по свинете, измененията ще бъдат използвани за всякакви случаи на „усложнена епизоотична обстановка“, без да се даде възможност за предварителен анализ на рисковете за хората, животните и околната среда.

17 октомври 2020 г. 15:41:32 ч.
milena_petkanova

Против

Извинете, в кой век живеем, че искате да озаконите такива жестокости срещу живи същества? С

17 октомври 2020 г. 15:47:31 ч.
АнАн

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично съм против легализирането на неселентивни средства и методи на лов! Предвидените промени са отвратителни и нецивилизовани!

17 октомври 2020 г. 17:04:48 ч.
lilipadi

Категорично съм против новите изменения в закона за лова, както и против престъпленията в лова!

Категорично се противопоставям на предложението за новите опасни за животните и природата методи и средства за лов. Категоричен противник съм и срещу малките и груби нарушения в лова и риболова и използването на непозволени средства. Противник съм на безразборното и ненаказуемо избиване на животни и унищожаване на природните богатства. Измененията биха били полезни, ако са насочени към нови строги мерки за наказание срещу нарушителите! Нека законовите органи работя само и единствено в посока ОПАЗВАНЕ на природата и животните! Досегашните нарушения в лова са достатъчно посегателство върху правата на животните и природата като цяло, нека не позволяваме легализирането на нови престъпления!!!!!!!!!!!

17 октомври 2020 г. 17:23:29 ч.
Николай Иванов

НЕ

Предложението за изменение на ЗЛОД е скандално.Чиновника да следи за спазването на правилата за хигиена във фермите, където е ясно кой и какво влиза и по този начин пренася заразата.

17 октомври 2020 г. 20:40:13 ч.
tonipgi

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Категорични се противопоставям на готвените изменения в закона за лова.

 

Това е цинично и грубо погазване на човешката същност!

17 октомври 2020 г. 22:37:06 ч.
Александрааа

НЕЕЕ!!

Категорично съм ПРОТИВ!!  Това е поредната безсмислена жестокост!

18 октомври 2020 г. 09:34:45 ч.
mariya-ivanova

Категорично съм против новите изменения в закона за лова

С настоящото становище се противопоставям на предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча, като настоявам за оттеглянето им в цялост, въз основа на следните аргументи:
Настоящите промени влизат в противоречие с националното и европейското законодателство.
В мотивите към Проекта не намираме анализ на предложените промени в контекста на действащата правна уредба.
 
Под предтекст единствено и само за борба с Африканската чума по свинете, измененията ще бъдат използвани за всякакви случаи на „усложнена епизоотична обстановка“, без да се даде възможност за предварителен анализ на рисковете за хората, животните и околната среда.
Проектът ще допусне избиването на диви животни без симптоматика на заразяване и лабораторни тестове. Освен че липсва оценка за въздействието на това предложение, то не може да бъде обосновано като етична, хуманна и професионална мярка. Не е нужно да сме професионалисти за да съзнаваме, че подобни решения са безотговорни и носят значителни рискове за равновесието на екосистемите, застрашавайки много видове диви животни и биоразнообразието като цяло.
Проектът ще даде възможност на служителите на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и техните структури и други държавни предприятия да участват в ловуват във всички ловностопански райони, без да се изисква от тях изрично придобито право на лов. По този начин към огромното количество от над 150 000 ловци в България ще се прибавят хиляди нови, контролът над които ще бъде още по-непосилен за държавата, а случаите на бракониерство ще се увеличат.
Научните данни сочат, че човешкият фактор е основен в разпространението на Африканската чума по свинете. Измененията ще допуснат включването на още повече хора (ловци), навлизащи в местообитанията на дивите свине, които вместо да предотвратят разнасяно на заразата, биха могли да я увеличат.
Използването на забранените методи от чл.65 е в пряко противоречие с няколко национални и европейски нормативни акта: Закона за биоразнообразието, Закона за защита на животните, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 относно опазването на дивите птици, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.
Всички изброени в този член средства не случайно за забранени. Най-общо казано те са научно и експертно признати като нехуманни, жестоки, вредни за природата, вредни за биоразнообразието, замърсяващи околната среда и морално отхвърлени от голяма част от обществото.
Проектът предвижда също отпускане на „стимули“ за лицата изпълняващи заповедите и мерките, което предполага увеличение на човешката дейност в горите и респективно увеличава рисковете от разпространение на зараза. Не става ясно какви по характер ще бъдат определяните „стимули“ и дали ще бъдат подходящи и пропорционални. Както и дали няма да стимулират действия на безогледно и безконтролно унищожаване на дива природа.
Проектът е в съществено противоречие с действащата нормативна уредба, обществените морални норми за ненасилие върху животните и стремежът на цивилизованите общества за прекратяване на всички форми на жестокост към животните.
Предложените изменения могат да доведат до значителни рискове за биологичното разнообразие и дивата природа и да ощетят богатата флора и фауна в нашата страна.
Някои от текстовете създават рискове за увеличаване бракониерството и корупционните практики в ловния сектор, както и намаляват възможността за ефективен контрол и првенция в тази сфера.
Мотивите към Проекта не убеждават категорично, ясно и научноаргументирано за ефективността на предлаганите промени, не анализират вредното влияние на промените върху различни от биосигурността сфери, като човешкия живот и здраве, дивата природа, природните ресурси, икономиката, държавния бюджет и устойчивото развитие.
На основание всичко описано по-горе моля проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча да бъде оттеглен.

18 октомври 2020 г. 12:03:34 ч.
petyadimitrova

Категорично против промените, който узаконяват неселективните средства и методи на лов

Категорично не подкрепям предложените промени със следните коментари:

Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

 

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.).

 

По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари.

 

По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.

Поради тези причини моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.

18 октомври 2020 г. 14:39:09 ч.
aneva18

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

18 октомври 2020 г. 15:10:41 ч.
dorein

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и вз

Безумията спрямо флората и фауната на територията на България трябва да спрат!Безумци предлагат умишлено унищожаване на животински вид и то с всякакви бойни средства,без да се взима предвид въздействието и последиците от тази война върху останалите видове диви животни,местообитания,почва,води,както и на ЧОВЕКА!......Подобни закони са протовочовешки и зловредни,защото се инициират от некомпетентни,необразовани,подкупни и откоровено ПРОСТИ люде,чиято мозъчна мисъл може да стигне единствено дотам,да приберат едни пари ....СПРЕТЕ се БЕЗУМЦИ!!! ..... 

 

18 октомври 2020 г. 16:16:25 ч.
mdafeva

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

18 октомври 2020 г. 16:17:33 ч.
mdafeva

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

18 октомври 2020 г. 16:19:19 ч.
poli-82

Относно подготвяните изменения за закона за лова

Категорично се противопоставям на готвените изменения.  Трябва да цениш своя и чуждия живот.

18 октомври 2020 г. 16:19:39 ч.
EmoDc

Не съм съгласен

 Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

 

18 октомври 2020 г. 16:20:02 ч.
Ognian Kassabov

Против лова с неселективни средства като жесток и неекологичен!

Използването на неселективни методи и средства на лов ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол. Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, а също и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня.

По-малките животни могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс. Последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари.

По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на намиращи се в района хора.

18 октомври 2020 г. 16:42:27 ч.
akassabova

Противопоставям се на проекта за изменение на ЗИД на ЗЛОД

Госпожо Министър,

Моля ви да обмислите с цялата отговорност на поста Ви, предложените от Вас изменения в ЗЛОД и да ги оттеглете, тъй като смятам, че те биха донесли неимоверни екологични последствия за природата, а също така и страдания на животните от всички видове. Така също те са и потенциално опасни за хората по обясними причини.

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

 

18 октомври 2020 г. 16:45:27 ч.
Irina

Относно подготвяните изменения за закона за лова

В кой век живеем?! Подобни решения нямат нищо общо с цивилизацията.

18 октомври 2020 г. 16:46:59 ч.
Харизанов

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти.Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да навредят на здравето и живота на други диви животни, както и на хора.По този начин и
зползването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от различни гледни точки.

18 октомври 2020 г. 16:47:38 ч.
Irina

Относно подготвяните изменения за закона за лова

В кой век живеем?! Този закон е много далеч от цивилизованото човешко поведение.

18 октомври 2020 г. 17:38:02 ч.
Panorama_haus@abv.bg

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата

18 октомври 2020 г. 17:50:52 ч.
Ваня Иванова

Огносно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение

Противопоставям се на предвиденото легализиране на използване на отрови, упойващи и взривни вещества, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. Не унищожавайте флората и фауната в горите. Това ще доведе до тежки последици.

18 октомври 2020 г. 18:56:26 ч.
pety

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Категорично се противопоставям на предлаганите промени.Трябва да сложим край на човешката жестокост спрямо животните и природата.Поредното безумие трябва да бъде спряно.

18 октомври 2020 г. 18:59:11 ч.
Beloslava.s

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

18 октомври 2020 г. 19:27:23 ч.
Калина Русева

Противопоставям се КАТЕГОРИЧНО на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата. 

Нямаме никакво право да си унищожаваме природата, с такива вредни вещества !!!!!

 

ПРИРОДАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗТАНОВИ ! 

18 октомври 2020 г. 19:59:39 ч.
V.Milkina

становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеч

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Предвидените мерки биха нарушили биоравновесието и биха опустошили цели местности. Методите са варварски и неприемливи, да не говорим за нехуманни и неефективни.

18 октомври 2020 г. 20:09:33 ч.
Илиева 12

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично съм против  Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с което искам да изразя категоричното си несъгласие с предложнеите промени.

 

18 октомври 2020 г. 20:37:53 ч.
T Ivanova

Относно готвените промени в Закона за лова и дивеча

Категорично съм против готвените промени в Закона за лова и опазването на дивеча. Смятам, че планираните мерки за безогледно унищожаване на животните с най-антихуманни средства е престъпление спрямо биоразнообразието и природната среда.

18 октомври 2020 г. 23:18:11 ч.
betinadts

Категорично възразявам срещу обявения Проект - следват мотиви

Уважаема г-жо Танева,

Предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с което искам да изразя категоричното си несъгласие с предложените промени, които предвиждат:– легализиране на забранените по чл. 65 методи и средства за ловуване, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, капани, примки, ями (трапове), експлозиви и методи, които са неприложими за лов на дива свиня като употреба на живи животни за примамка и на моторни плавателни съдове, и– да дадат право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони.Считам, че правата, по § 5, т. 6 от законопроекта не трябва да се отнасят за служители, които не са придобили право на лов, както и не може да бъдат в сила извън рамките на служебните им задължения.Използването на неселективните уреди, методи и средства за лов като като отрови, упойващи вещества, капани, примки и ями (трапове) застрашава живота на значителен брой диви и домашни животни, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), включително защитени видове по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.Употребата на методи и средства за лов като електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, експлозиви, обгазяване и опушване представляват заплаха за още по-значителен брой животни, както и ХОРА, тъй като неизбежно ще доведат до обезпокояване и влошаването на условията в природните местообитания на видовете. Експлозивите са средства за масово унищожаване на всичко живо в обсега на взрива, те застрашават и растителните видове и са предпоставка за горски пожари. Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за отравяне на подпочвени води.Освобождаване от забраната по чл.65, т.7 от Закона за лова и опазване на дивеча за използването на живи животни като примамка е безпредметно в контекста на мерките за ограничаване на разпространението на болестта Африканска чума по свинете (AЧС), тъй като за ловуването на дивата свиня не се използват живи примамки. Тя е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени, които съставят около 90% от диетата ѝ.Освобождаването от забраната по чл. 65, т. 13 за използване на моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море – над 18 км/час също е безпредметна в случая на АЧС, тъй като дивата свиня е сухоземно животно.Освобождаването от тези забрани несъмнено ще доведе до:

 • Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
 • Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение по чл. 45 от ЗБР;
 • Нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.
 • Унищожаване на селскостопански животни и домашни животни;
 • Застрашаване на човешкото здраве и живот.
България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки по Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.Моля да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, която представлява заплаха за човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.С уважение,
един български гражданин

18 октомври 2020 г. 23:56:09 ч.
dan2606

Против предложенията за промени в закона за Лова

Категорично заявявам своята позиция ПРОТИВ подобни антихуманни, жестоки, зверски методи за убиване на живи същества, независимо от измислените причини , с които група лобисти  желаят да озаконят  отдавна използвани от тях незаконни методи за убиване и да се оправдаят пред обществото, че имат належащи причини да го правят!  Във времето, в което живеем е крайно належащо да осъзнаем, че не сме сами на тази Земя и нямаме правото да унищожаваме животни и природа, за което един ден ще плащаме и ние , и децата ни ! България ще  се изложи за пореден път пред света, като недемократична страна, в която липсват морални и човешки ценности  и със граждани, които живеят сякаш във времето на инквизицията! От сърце се надявам, че властимащите ще обмислят правилно своята позиция, ще проявят морал и мъдрост, и човещина, и състрадание, и ще отхвърлят готвените предложения за промени на закона за ЛОВА и ще забранят даже до голяма степен разрешените до сега методи на ловуване, което си е чиста проба убийство за удоволствие, когато животните са напълно беззащитни пред дулата на пушките ! 

 

 

 

 

19 октомври 2020 г. 02:51:01 ч.
Дарияяя

Изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов,като експерт ,зоолог, смятам че решението ще е по-вредно от проблема !

 

 

19 октомври 2020 г. 02:51:04 ч.
Дарияяя

Изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов,като експерт ,зоолог, смятам че решението ще е по-вредно от проблема !

 

 

19 октомври 2020 г. 09:01:29 ч.
TeodiraIlieva

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Посочените методи са особено жестоки и имат потенциала да нанесат трайни вреди в баланса на много екосистеми. Употребата им не е обоснована.

Настоявам тези промени да бъдат заличени от предложения проект.

19 октомври 2020 г. 10:21:45 ч.
loriFant

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Необмислените решения и промени, са предпоставка за безнаказана жестоккост с животни.

Нали с откриването на звеното за Зоополиция в  България, се старахме да го предотвратим Всички промени тук показват точно обратното.аз съм против тези промени!

19 октомври 2020 г. 11:28:11 ч.
fevery

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

19 октомври 2020 г. 12:39:56 ч.
Спасова

За Доброто!

За Доброто!

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

19 октомври 2020 г. 12:39:58 ч.
Спасова

За Доброто!

За Доброто!

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

19 октомври 2020 г. 12:47:03 ч.
pinky6000

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

19 октомври 2020 г. 12:58:40 ч.
sbgsevda

поредната вредна недомислица

Отхлабването на регулациите в посока даването на право на държавни служители, неприодобили право на лов, да ловуват във всички райони и извън служебните им задължения, включително с неселективни средства би направило неотличима дейността им  от тази на бракониерите и би нанесло на дивата природа и биоразнообразието на България изключително сериозни последици, несъизмеримо по-тежки от предполагаемите щети от африканската чума по свинете.
Недопустимо е използването на капани, отрови, упойващи вещества, примки и експлозиви и т.н. от когото и да е в дивата природа. Използването на такива средства би поставила в сериозна опасност както дивите, така и домашни животни, така и човешките същества в близост до тях.  
И в момента контролните органи не успяват да се справят с подобни зловредни практики, които ежемесечно пълнят черните статистики. Само през миналата година мои познати загубиха домашни любимци, заради разхвърляни в Стара планина отрови (уж срещу вълци) - в близък район имаше и случаи на пострадали животни от защитени видове (лешояди и орли), редовно попадам на статии за наранени и убити от бракониери мечки... Бракониерството е широко разпространено и е всеизвестно, че се практикува и от политици и служители на реда, което ме кара да мисля, че въпросните пормени са готвени в услуга на някой подобен индивид. Не е ли очевидно, че така написан законът обезсмисля забраната на лов на определени видове и ловът в определени периоди? Природата на България изчезва със засрашителни темпове дори без готвените промени -  поради бракониерски набези, прекомерната сеч, застрояването, унищожаването и заличаването на защитени теротории, а в последните години институциите не само че не пречат, а активно съдействат на този процес. 
Произволното избиване на животни без оглед на вид, здравословно състояние, отчитане на необходимостта от спокойствие през размножителния сезон няма как да помогне за профилактиката на инфекциозно заболяване - ловците чрез остатъци от храна и обувките си само ще разнесат болестта още повече, а стрелбата по време на размножителния период на животните и неселективните средства вредят и на останалите представители на фауната.
Няма съмнение, че този закон ще е повод за поредната наказателна процедура срещу България, глобата за която ще легне пак на плещите на редовия данъкоплатец. 

19 октомври 2020 г. 12:58:43 ч.
sbgsevda

поредната вредна недомислица

Отхлабването на регулациите в посока даването на право на държавни служители, неприодобили право на лов, да ловуват във всички райони и извън служебните им задължения, включително с неселективни средства би направило неотличима дейността им  от тази на бракониерите и би нанесло на дивата природа и биоразнообразието на България изключително сериозни последици, несъизмеримо по-тежки от предполагаемите щети от африканската чума по свинете.
Недопустимо е използването на капани, отрови, упойващи вещества, примки и експлозиви и т.н. от когото и да е в дивата природа. Използването на такива средства би поставила в сериозна опасност както дивите, така и домашни животни, така и човешките същества в близост до тях.  
И в момента контролните органи не успяват да се справят с подобни зловредни практики, които ежемесечно пълнят черните статистики. Само през миналата година мои познати загубиха домашни любимци, заради разхвърляни в Стара планина отрови (уж срещу вълци) - в близък район имаше и случаи на пострадали животни от защитени видове (лешояди и орли), редовно попадам на статии за наранени и убити от бракониери мечки... Бракониерството е широко разпространено и е всеизвестно, че се практикува и от политици и служители на реда, което ме кара да мисля, че въпросните пормени са готвени в услуга на някой подобен индивид. Не е ли очевидно, че така написан законът обезсмисля забраната на лов на определени видове и ловът в определени периоди? Природата на България изчезва със засрашителни темпове дори без готвените промени -  поради бракониерски набези, прекомерната сеч, застрояването, унищожаването и заличаването на защитени теротории, а в последните години институциите не само че не пречат, а активно съдействат на този процес. 
Произволното избиване на животни без оглед на вид, здравословно състояние, отчитане на необходимостта от спокойствие през размножителния сезон няма как да помогне за профилактиката на инфекциозно заболяване - ловците чрез остатъци от храна и обувките си само ще разнесат болестта още повече, а стрелбата по време на размножителния период на животните и неселективните средства вредят и на останалите представители на фауната.
Няма съмнение, че този закон ще е повод за поредната наказателна процедура срещу България, глобата за която ще легне пак на плещите на редовия данъкоплатец. 

19 октомври 2020 г. 12:58:45 ч.
sbgsevda

поредната вредна недомислица

Отхлабването на регулациите в посока даването на право на държавни служители, неприодобили право на лов, да ловуват във всички райони и извън служебните им задължения, включително с неселективни средства би направило неотличима дейността им  от тази на бракониерите и би нанесло на дивата природа и биоразнообразието на България изключително сериозни последици, несъизмеримо по-тежки от предполагаемите щети от африканската чума по свинете.
Недопустимо е използването на капани, отрови, упойващи вещества, примки и експлозиви и т.н. от когото и да е в дивата природа. Използването на такива средства би поставила в сериозна опасност както дивите, така и домашни животни, така и човешките същества в близост до тях.  
И в момента контролните органи не успяват да се справят с подобни зловредни практики, които ежемесечно пълнят черните статистики. Само през миналата година мои познати загубиха домашни любимци, заради разхвърляни в Стара планина отрови (уж срещу вълци) - в близък район имаше и случаи на пострадали животни от защитени видове (лешояди и орли), редовно попадам на статии за наранени и убити от бракониери мечки... Бракониерството е широко разпространено и е всеизвестно, че се практикува и от политици и служители на реда, което ме кара да мисля, че въпросните пормени са готвени в услуга на някой подобен индивид. Не е ли очевидно, че така написан законът обезсмисля забраната на лов на определени видове и ловът в определени периоди? Природата на България изчезва със засрашителни темпове дори без готвените промени -  поради бракониерски набези, прекомерната сеч, застрояването, унищожаването и заличаването на защитени теротории, а в последните години институциите не само че не пречат, а активно съдействат на този процес. 
Произволното избиване на животни без оглед на вид, здравословно състояние, отчитане на необходимостта от спокойствие през размножителния сезон няма как да помогне за профилактиката на инфекциозно заболяване - ловците чрез остатъци от храна и обувките си само ще разнесат болестта още повече, а стрелбата по време на размножителния период на животните и неселективните средства вредят и на останалите представители на фауната.
Няма съмнение, че този закон ще е повод за поредната наказателна процедура срещу България, глобата за която ще легне пак на плещите на редовия данъкоплатец. 

19 октомври 2020 г. 12:59:13 ч.
sbgsevda

поредната вредна недомислица

Отхлабването на регулациите в посока даването на право на държавни служители, неприодобили право на лов, да ловуват във всички райони и извън служебните им задължения, включително с неселективни средства би направило неотличима дейността им  от тази на бракониерите и би нанесло на дивата природа и биоразнообразието на България изключително сериозни последици, несъизмеримо по-тежки от предполагаемите щети от африканската чума по свинете.
Недопустимо е използването на капани, отрови, упойващи вещества, примки и експлозиви и т.н. от когото и да е в дивата природа. Използването на такива средства би поставила в сериозна опасност както дивите, така и домашни животни, така и човешките същества в близост до тях.  
И в момента контролните органи не успяват да се справят с подобни зловредни практики, които ежемесечно пълнят черните статистики. Само през миналата година мои познати загубиха домашни любимци, заради разхвърляни в Стара планина отрови (уж срещу вълци) - в близък район имаше и случаи на пострадали животни от защитени видове (лешояди и орли), редовно попадам на статии за наранени и убити от бракониери мечки... Бракониерството е широко разпространено и е всеизвестно, че се практикува и от политици и служители на реда, което ме кара да мисля, че въпросните пормени са готвени в услуга на някой подобен индивид. Не е ли очевидно, че така написан законът обезсмисля забраната на лов на определени видове и ловът в определени периоди? Природата на България изчезва със засрашителни темпове дори без готвените промени -  поради бракониерски набези, прекомерната сеч, застрояването, унищожаването и заличаването на защитени теротории, а в последните години институциите не само че не пречат, а активно съдействат на този процес. 
Произволното избиване на животни без оглед на вид, здравословно състояние, отчитане на необходимостта от спокойствие през размножителния сезон няма как да помогне за профилактиката на инфекциозно заболяване - ловците чрез остатъци от храна и обувките си само ще разнесат болестта още повече, а стрелбата по време на размножителния период на животните и неселективните средства вредят и на останалите представители на фауната.
Няма съмнение, че този закон ще е повод за поредната наказателна процедура срещу България, глобата за която ще легне пак на плещите на редовия данъкоплатец. 

19 октомври 2020 г. 13:33:45 ч.
b.balachev

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Твърдо против този проектозакон съм. Не си измисляйте причини за оправдаване на жестокост спрямо животните.

19 октомври 2020 г. 13:43:30 ч.
m.toncheva

Становище по ЗИД на ЗЛОД

Уважаема г-жо Танева,
 
Предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с което искам да изразя категоричното си несъгласие с предложнеите промени, които предвиждат:
 
– легализиране на забранените по чл. 65 методи и средства за ловуване, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упояващи вещества, капани, примки, ями (трапове), експлозиви и методи, които са неприложими за лов на дива свиня като употреба на живи животни за примамка и на моторни плавателни съдове, и
 
– да дадат право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони.
 
Считам, че правата, по § 5, т. 6 от законопроекта не трябва да се отнасят за служители, които не са придобили право на лов, както и не може да бъдат в сила извън рамките на служебните им задължения.
 
Използването на неселективните уреди, методи и средства за лов като като отрови, упояващи вещества, капани, примки и ями (трапове) застрашава живота на значителен брой диви и домашни животни, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), включително защитени видове по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.
 
Употребата на методи и средства за лов като електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, експлозиви, обгазяване и опушване представляват заплаха за още по-значителен брой животни, тъй като неизбежно ще доведат до обезпокояване и влошаването на условията в природните местообитания на видовете. Експлозивите са средства за масово унищожаване на всичко живо в обсега на взрива, те застрашават и растителните видове и са предпоставка за горски пожари. Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за отравяне на подпочвени води.
 
Освобождаване от забраната по чл. 65, т. 7 за използването на живи животни като примамка е безпредметно в контекста на мерките за ограничаване на разпространението на болестта Африканска чума по свинете (AЧС), тъй като за ловуването на дивата свиня не се използват живи примамки. Тя е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени съставят около 90% от диетата й.
 
Освобождаването от забраната по чл. 65, т. 13 за използване на моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море – над 18 км/час също е безпредметна в случая на АЧС, тъй като дивата свиня е сухоземно животно.
 
Освобождаването от тези забрани несъмнено ще доведе до:
 
Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение по чл. 45 от ЗБР;
Нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.
Унищожаване на селскостопански животни и домашни животни;
Застрашаване на човешкото здраве и живот.
България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки по Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.
 
Моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, която представлява заплаха застрашаващо човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.
 
С уважение,
Михаела Тончева, 19.10.2020

19 октомври 2020 г. 13:43:48 ч.
Kristina

Относно измененията в Закона за лова и опазване на дивеч

 

На Вашето внимание предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) като не подкрепям предложените промени със следните коментари:
 
Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.
 
 
Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.). 
 
По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари. 
 
По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.
 
Поради тези причини моля, да се оттегли  § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.

19 октомври 2020 г. 14:42:11 ч.
ruiniel

Безсмислена жестокост, опасна и за хората!

Дивите животни са ценност. Досегашните забрани са в сила, защото имат смисъл. Избиването на дивите свине няма по никакъв начин да повлияе на разпространението на болести сред питомните. Те нямат контакт помежду си. Вместо министерството да се стреми да опази обитанията и популацията на дивите животни, то предлага опасни методи на избиване, които в момента са и престъпни. Повечето от методите ще навредят и на другите животни, много от които защитени. Тези методи също са и общественоопасни. В капаните, освен че ще се хванат други животни, могат да попаднат и хора. Особено уязвими са малките деца, които могат да стигнат на неочаквани места. Отровите ще избият други животни, ще замърсят екосистемата и също могат да застрашат и хора вторично или директно. Използването на омаломощени или наранени животни, само по себе си, представлява жестокост към гръбначно животно и е престъпление, което не може да се декриминализира с укази. Законът не следва да бъде променян.

 

Петко Политов

19 октомври 2020 г. 15:19:21 ч.
Алина

Не съм съгласна с легализирането на жестоки практики - друг подход е нужен

За мен е непонятно, че точно в годината, когато толкова се говори за връзката между пандемиите, жестокостта към животните и унищожаването на дивите местообитания, някой ще предложи да узаконим най-варварското бракониерство в името на справяне с една болест.

Достатъчно глигани бяха избити, достатъчно домашни прасета бяха удавени с пожарникарска пяна и даже заровени живи заради африканската чума, за да се настоява за още жертви и още насилие, което няма да доведе до нищо добро. Да припомним, че що се отнася до епидемията сред нашия вид - коронавирусът - тя тръгна от брутален пазар за животни в Китай, а работниците в кланиците по света бяха сред най-засегнатите от заразата, защото отношението на месната индустрия към тях не е много по-различно от отношението ѝ към животните - като към машини. Трябва да си вземем поука от това и да преосмислим връзката си един с друг и с останалите същества. Да се придържаме към строги стандарти за хуманно отношение към домашните и дивите животни и да не причиняваме другимо това, което самите ние не бихме искали да изпитаме.

Реалните алтернативи са на светлинни години от узаконяването на садизъм като капани, отрови и експлозиви. Трябва да намалим зависимостта си от месото (императив за морално израстване на човечеството, а вече и въпрос на физическо оцеляване предвид ролята на глобалното животновъдство в климатичната криза и пандемиите). България може да направо стъпки към справедливост за всички и подобрена биосигурност, като участва активно в научните разработки и икономическия преход към растителни протеини и култивирано месо (от клетъчни култури). Защо да сме толкова назадничави, като нищо не ни пречи да сме прогресивни?

Ловът на глигани не е никакво решение. Ловът по принцип е война срещу невинни животни, а с предлаганата поправка се легитимира еквивалентът на военни престъпления срещу нашите братя и сестри от другите видове. 

Спешно е необходим съвсем нов подход, основан на състраданието - за доброто на всички ни.

19 октомври 2020 г. 15:34:37 ч.
dkiryazov

Становище по ЗИД на ЗЛОД

Уважаема г-жо Танева,
Предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с което искам да изразя категоричното си несъгласие с предложнеите промени, които предвиждат:
 
– легализиране на забранените по чл. 65 методи и средства за ловуване, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упояващи вещества, капани, примки, ями (трапове), експлозиви и методи, които са неприложими за лов на дива свиня като употреба на живи животни за примамка и на моторни плавателни съдове, и
 
– да дадат право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони.
 
Считам, че правата, по § 5, т. 6 от законопроекта не трябва да се отнасят за служители, които не са придобили право на лов, както и не може да бъдат в сила извън рамките на служебните им задължения.
 
Използването на неселективните уреди, методи и средства за лов като като отрови, упояващи вещества, капани, примки и ями (трапове) застрашава живота на значителен брой диви и домашни животни, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), включително защитени видове по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.
 
Употребата на методи и средства за лов като електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, експлозиви, обгазяване и опушване представляват заплаха за още по-значителен брой животни, тъй като неизбежно ще доведат до обезпокояване и влошаването на условията в природните местообитания на видовете. Експлозивите са средства за масово унищожаване на всичко живо в обсега на взрива, те застрашават и растителните видове и са предпоставка за горски пожари. Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за отравяне на подпочвени води.
 
Освобождаване от забраната по чл. 65, т. 7 за използването на живи животни като примамка е безпредметно в контекста на мерките за ограничаване на разпространението на болестта Африканска чума по свинете (AЧС), тъй като за ловуването на дивата свиня не се използват живи примамки. Тя е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени съставят около 90% от диетата й.
 
Освобождаването от забраната по чл. 65, т. 13 за използване на моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море – над 18 км/час също е безпредметна в случая на АЧС, тъй като дивата свиня е сухоземно животно.
 
Освобождаването от тези забрани несъмнено ще доведе до:
 
Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение по чл. 45 от ЗБР;
Нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.
Унищожаване на селскостопански животни и домашни животни;
Застрашаване на човешкото здраве и живот.
България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки по Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.
 
Моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, която представлява заплаха застрашаващо човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.
 
С уважение,

19 октомври 2020 г. 15:59:41 ч.
Celle

Категорично несъгласие

Проектът е в съществено противоречие с действащата нормативна уредба, обществените морални норми за ненасилие върху животните и стремежа на ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ общества за прекратяване на ВСИЧКИ форми на жестокост към животните. Предложените изменения могат да доведат до значителни рискове за биологичното разнообразие и дивата природа и да ощетят богатата фауна и флора в нашата страна!

19 октомври 2020 г. 17:43:36 ч.
marina.ilieva

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Излишна жестокост! 

19 октомври 2020 г. 17:48:38 ч.
marina.ilieva

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча да бъде оттеглен.

Уважаеми госпожи и господа,

 

С настоящото становище се противопоставям на предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча, като настоявам за оттеглянето им в цялост, въз основа на следните аргументи:Настоящите промени влизат в противоречие с националното и европейското законодателство.

 

В мотивите към Проекта не намирам анализ на предложените промени в контекста на действащата правна уредба.

 

Проектът ще допусне избиването на диви животни без симптоматика на заразяване и лабораторни тестове. Освен че липсва оценка за въздействието на това предложение, то не може да бъде обосновано като етична, хуманна и професионална мярка. Не е нужно да сме професионалисти за да съзнаваме, че подобни решения са безотговорни и носят значителни рискове за равновесието на екосистемите, застрашавайки много видове диви животни и биоразнообразието като цяло.

 

Използването на забранените методи от чл.65 е в пряко противоречие с няколко национални и европейски нормативни акта: Закона за биоразнообразието, Закона за защита на животните, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 относно опазването на дивите птици, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

 

Всички изброени в този член средства не случайно за забранени. Най-общо казано те са научно и експертно признати като нехуманни, жестоки, вредни за природата, вредни за биоразнообразието, замърсяващи околната среда и морално отхвърлени от голяма част от обществото.

 

Проектът е в съществено противоречие с действащата нормативна уредба, обществените морални норми за ненасилие върху животните и стремежът на цивилизованите общества за прекратяване на всички форми на жестокост към животните.

 

Предложените изменения могат да доведат до значителни рискове за биологичното разнообразие и дивата природа и да ощетят богатата флора и фауна в нашата страна.

 

Мотивите към Проекта не убеждават категорично, ясно и научноаргументирано за ефективността на предлаганите промени, не анализират вредното влияние на промените върху различни от биосигурността сфери, като човешкия живот и здраве, дивата природа, природните ресурси, икономиката, държавния бюджет и устойчивото развитие.

 

На основание всичко описано по-горе моля проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча да бъде оттеглен.

 

19 октомври 2020 г. 18:04:14 ч.
temelkowaa

несъгласие с предложените промени в ЗИД и ЗЛОД

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

19 октомври 2020 г. 18:06:08 ч.
temelkowaa

несъгласие с предложените промени в ЗИД и ЗЛОД

Предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), с което искам да изразя категоричното си несъгласие с предложените промени, които предвиждат: легализиране на забранените по чл. 65 методи и средства за ловуване, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, капани, примки, ями (трапове), експлозиви и методи, които са неприложими за лов на дива свиня като употреба на живи животни за примамка и на моторни плавателни съдове, и да дадат право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони.

Считам, че правата, по § 5, т. 6 от законопроекта не трябва да се отнасят за служители, които не са придобили право на лов, както и не може да бъдат в сила извън рамките на служебните им задължения.

Използването на неселективните уреди, методи и средства за лов като като отрови, упойващи вещества, капани, примки и ями (трапове) застрашава живота на значителен брой диви и домашни животни, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), включително защитени видове по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Употребата на методи и средства за лов като електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, изкуствени източници на светлина, експлозиви, обгазяване и опушване представляват заплаха за още по-значителен брой животни, тъй като неизбежно ще доведат до обезпокояване и влошаването на условията в природните местообитания на видовете. Експлозивите са средства за масово унищожаване на всичко живо в обсега на взрива, те застрашават и растителните видове и са предпоставка за горски пожари. Същото се отнася и за употребата на отровните и упойващи вещества, която създава предпоставка за отравяне на подпочвени води.

Освобождаване от забраната по чл. 65, т. 7 за използването на живи животни като примамка е безпредметно в контекста на мерките за ограничаване на разпространението на болестта Африканска чума по свинете (AЧС), тъй като за ловуването на дивата свиня не се използват живи примамки. Тя е всеядно животно, което се храни предимно с растения – млади листа, горски плодове, треви и корени съставят около 90% от диетата й.

Освобождаването от забраната по чл. 65, т. 13 за използване на моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море – над 18 км/час също е безпредметна в случая на АЧС, тъй като дивата свиня е сухоземно животно.

България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки по Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.

Моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, която представлява заплаха застрашаващо човешкия живот и дивата природа, в нарушение на българското и европейското законодателство.

С уважение,

Стефани Бориславова Темелкова, 19.10.2020г.

19 октомври 2020 г. 19:43:27 ч.
Sevi M

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

 Категорично съм против подготвяните изменеия в закона за лова

 

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

Унищожаването на животински видове е абсолютно варварство

 

19 октомври 2020 г. 20:57:21 ч.
К. Кирилова

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Категорично се противопоставям на подготвените изменения в закона. В съвременния свят държавните политики са насочени все повече към опазване на природата, растителните и животинските видове, към чиста и безопасна среда, към култивиране на ценности в обществото за солидарност, грижа и отговорност към по-слабите и беззащитните, към които спадат и животните, независимо дали диви или питомни. Предвижданите промени са в остро противоречие с всичко това, те са назадничави, утвърждават проявите на жестокост и са обидни за нас като общество.

19 октомври 2020 г. 21:19:26 ч.
yoanasophia

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Противопоставям се на предвиденото в § 5, т. 7 легализиране на използването на отрови, упойващи и взривни вещества, капани, примки и други неселективни методи и средства за ловуване в природата.

В частичната предварителна оценка на въздействието не са разгледани възможните негативни екологични последствия от използването на неселективни методи и средства за лов. Не е направена никаква качествена или количествена оценка на въздействието на това предложение. В т. IV от своето становище по законопроекта администрацията на Министерския съвет също счита, че следва да се посочат основните очаквани въздействия на предложените варианти. Не може да се отрече, че екологичното въздействие е основно въздействие.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). За пример: отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове, но също така и от домашни животни (спомнете си отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди по-рано тази година). В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня. Взривните вещества рискуват да притесняват дивите животни чрез излишен шум. По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети.

Предложението засяга интересите на националните паркове в качеството им на заинтересована страна според т. 3 от оценката на въздействие: използването на неселективни методи и средства на лов може да доведе до екологични щети, а според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с цел "опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите".

Поради тези причини моля да се оттегли § 5, т. 7 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален, противозаконен и изключително опасен от екологична гледна точка.

19 октомври 2020 г. 22:02:29 ч.
Sylval

Противопоставям се на легализирането на неселективни средства и методи на лов

Ловът сам по себе си е изключително жестока дейност за хора, лишени от всякаква емпатия.  Предложеното легализиране на неселективни средства и методи за лов е още по-жестоко от сегашните методи и няма нищо общо с болестта по животните. Това е само предтекст; използването на отрови, уповащи вещества, капани, примки и други средства само би влошило екологичното състояние на природата и би дало свобода на повече ловци на бъдат жестоки.

19 октомври 2020 г. 23:18:23 ч.
tru

Категорично не подкрепям предложенията за изменения в закона за лова.

Не подкрепям предложените промени в закона за лова със следните коментари:

 

Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.).По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари.По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.Поради тези причини моля, да се оттегли  § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.