Обществени консултации

Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ

Проект за изменение на Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., в сила от 12.04.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

 

С предложения проект за изменение се цели синхронизиране на Наредбата с приетия Закон за хората с увреждания ( ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019г.), като съществуващите текстове се прецизират и привеждат в съответствие с действащата законова уредба.

 

С предлаганата промяна се цели да се запази обхвата на хората, които до момента получават подпомагане с храни по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.


Дата на откриване: 6.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари