Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с ПМС № 112 от 2009 г.

В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване е предвидено членовете да участват лично в работата на съвета и да не могат да упълномощават други лица да ги представляват. Това обстоятелство затруднява процеса на вземане на решения от съвета в случаите, в които не може да се осигури необходимия кворум за провеждане на редовно заседание.

 С предлаганите изменения в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване се дава възможност на членовете на съвета при невъзможност да участват в заседанията лично, да упълномощават свои представители. По този начин ще се улесни работата на съвета и той ще може ефективно да осъществява своите функции.


Дата на откриване: 16.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари