Обществени консултации

Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Оперативната програма се финансира по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в периметъра на който попадат хранителният недоимък, бездомността и материалните лишения, в съответствие с  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, от 11 март 2014г.

Оперативната програма е на стойност 123 312 075 евро и има за цел да подкрепи социалното включване на най-нуждаещите се лица, чрез подпомагане с храни, като основна жизнена потребност.

Предвижда се програмата да реализира два типа мерки:

  • Осигуряване на хранителни продукти за период от 7 години чрез закупуването и предоставянето на индивидуални пакети от хранителни продукти за лица, подпомагани с целеви помощи за отопление, и
  • Осигуряване на хранителни продукти за разширяване и надграждане на дейността на обществени трапезарии за предоставяне на топъл обяд на лица и семейства, обект на месечно подпомагане по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, неосигурени самотни родители и техните деца, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и на скитащи и бездомни лица.

 

Предоставянето на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане. С цел намаляване на бедността, посредством подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица. По този начин ще бъдат постигнати конкретни резултати по отношение на мерките , предвидени в Националта стратегия за намаляване на бедността и ще бъде даден принос към изпълнение на препоръките към страната по отношение на намаляване на бедността и за социално включване.


Дата на откриване: 27.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.9.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 септември 2014 г. 20:48:59 ч.
iliyan2011

становище

Уважаеми госпожи и господа,
приложено ви изпращам по електронна поща становище на сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" относно проекта на Оперативна програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

С уважение,
Илиян Пламенов
Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" - гр. София