Условия за ползване

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ!

 • Благодарим ви, че станахте наш потребител и ви поздравяваме за направения избор!

  Порталът за обществени консултации има за цел да насърчи сътрудничеството между граждани, бизнес и неправителствени организации и експерти в държавните институции при формулирането на политиките и разработването на законите. Порталът е основно място за достъп до разнообразна информация за планираните промени в политиките на Република България.

  Регистрирани потребители

  Всички регистрирани потребители имат достъп до пълния обем документи и данни на портала. Само регистрирани потребители ще могат да участват в провежданите обществени консултации.

  Нерегистрирани потребители

  Те могат да получат информация за провежданите обществени консултации, но няма да могат да дават предложения и коментари. Нерегистрираните потребители имат достъп до стратегическите документи, новините, както и до публикациите.

  Секция „Обществени консултации”

  В тази секция държавните институции имат възможността да публикуват за обществено обсъждане проектите на нормативни актове и стратегически документи. Всяка институция има децентрализиран достъп до портала и ще публикува документите, по които се предвиждат обществени консултации. Всички заинтересовани страни ще имат възможността да получат предварителна информация за планираните промени и да дадат своя глас за усъвършенстване на законодателството и политиките.

  Секция „Стратегически документи”

  В тази секция сме представили информация за всички стратегически документи на централно ниво, както и за основните на областно и общинско ниво в Република България. Вие разполагате с цялата налична информация за одобрените политики.

  Секция „Публикации”

  Тази секция е полезна и дава възможност от възползване от чуждия опит и богати бази данни. Институциите на Република България имат възможността да запознаят обществеността с публикации и анализи по темите, засегнати в Портала.

  Секция „Новини”

  В тази секция ще бъдат публикувани новини.

  Дискусионен форум на Портала

  В дискусионния форум се дава възможност за организиране на дебати по важни за обществото теми. Чрез коментарите ще се стремим да насърчим свободното споделяне на реакции и гледни точки по различни теми.

  Търсене: В тази секция се дава възможност за бързо и оперативно търсене по въпроса, който ви интересува.

  Важно!

  Коментарите и предложенията по проектите на нормативни актове и стратегии трябва да са свързани с темата на обществената консултация. На обсъждане подлежат публикуваните текстове, не техните автори. Вашите предложения и коментари се изпращат до съответната институция, която след преглед ще ги публикува на Портала. Целта е да се избегнат злоупотреби с портала и да се дискутира темата по същество. Всяка институция носи отговорност за бързото публикуване на коментари. След приключване на обществената консултация, институциите са отговорни за публикуването на документ, в който да опишат резултатите от проведеното обсъждане.

  Няма да се допускат обидни изрази и оскърбления. Изрично се забраняват мнения с етническа омраза и нетолерантност. Не се позволява на потребители да предизвикват спорове и скандали и да насаждат неприязън. Потребители, които нарушават тези правила ще бъдат санкционирани!

  Можете да предоставяте вашите коментари и предложения на кирилица. Латиницата се използва единствено за коментари на чужди езици.

  Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Портал за обществени консултации и/или намиращи се на сайтовете от групата на Портал за обществени консултации, са собственост на Портала и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

  Порталът за обществени консултации не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от негови потребители. Екипът си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

  Разрешава се използване на цели или части от съдържанието, публикувано в този уебсайт в обема и вида на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за Портал за обществени консултации, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

  Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на Портал за обществени консултации, причиняващи вреди и различни от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.