Стратегически документи

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020

Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили  на Република България 2020“ е разработена в съответствие на чл. 16, т. 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Програмата има за цел да продължи и развие започналия в приетата от Народното събрание през 2010 г. „Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България“, процес на стратегическо преосмисляне на отбранителната политика и изграждане на отбранителните способности.
 
Този документ определя параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г., чрез ангажиране на политическите, икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната. 
Програмата ще послужи за основа при разработване на  „План за развитие на въоръжените сили 2020“.
 
С решението на Народното събрание е определена обща численост на въоръжените сили на Република България - не по-малко от 37 000 и не повече от 40 000 души.
 
----------
С решението е отменено Решение № 690 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана - 2020".
 
----------
Оценка на изпълнението на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 г. е одобрена с Решение № 765 на Министерския съвет от 4 ноември 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 25.11.2015 г.