Стратегически документи

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. е изготвена на основание чл. 79, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), като мотиви към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и е одобрена с Решение № 847 на Министреския съвет от 30 октомври 2015 г. В нея са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за 2016 година.
Промените в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. са изготвени на основание чл. 79, ал. 7 от ЗПФ и имат за цел осигуряване на съответствието й с параметрите на приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2016 г. и данъчни закони.
 
Първият вариант на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. може да намерите тук.
----------
В Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. са направени промени с Решение № 1025 на Министерския съвет от 28 декември 2015 г. Публикувана е последната версия на документа.
 
 


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 847 на Министерския съвет от 30.10.2015 г.