Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Пловдив 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Пловдив 2005 - 2015 г.

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Пловдив (2005-2015)


Документът е валиден до края на : 2015 г.