Стратегически документи

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)

Планът за действие на Република  България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020) съгласно приложението е приет във връзка с член единствен от Закона за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания (ДВ, бр. 12 от 2012 г.).
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 467 на Министерския съвет от 25.06.2015 г.