Стратегически документи

Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020”

Обект на Националната програма "България в НАТО и в Европейската отбрана 2020" е превъоръжаването и модернизацията на Българската армия.

Програмата е отменена с Решение № 771 на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 от 02 октомври 2015 г.

 
 


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 690 на Министерския съвет от 03.10.2014 г.