Стратегически документи

Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г.

Общинската стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020г. е разработена по Проект №13-13-27/26.11.2013г. "Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1339 на Общинския съвет от 01.01.9999 г.