Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Добрич 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Добрич 2005 - 2015 г.

Изготвена е Междинна оценка на стратегията за развитие на област Добрич 2005 -2015г., която е приета на 20.12.2010 г. с Протокол № 2 на заседание на  ОСР  на 20.12.2010г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.