Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Карлово 2010-2015 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Карлово 2010-2015 г. е необходим документ, който да определи задачите и насочи усилията на местната власт, неправителствените организации към разрешаване на нарастващите потребности на жителите на общината от социални услуги.


Документът е валиден до края на : 2015 г.