Стратегически документи

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г.

Целта на програмата е снижение на заболяемостта от рак на маточната шийка чрез имунизационна защита на момичетата и младите жени от онкогенни папиломавирусни инфекции.

Изменението на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г. е прието с Протокол №4 на Министерския съвет от 28 януари 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Протокол № 29.1 на Министерския съвет от 25.07.2012 г.