Стратегически документи

Програма за развитие на читалищната дейност в община Аврен през 2012 г.

Програма за развитие на читалищната дейност в община Аврен през 2012 г. приета с решение №52 на заседание №5/16.02.2012г


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 52 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.