Стратегически документи

Програма "Младежки дейности" на община Аврен

Програма "Младежки дейности" на община Аврен, приета с решение №51 на заседание №5/16.02.2012г.

 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 51 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.