Стратегически документи

Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби на община Аврен (2012 г.).

ОБЩИНСКА ПРОГРАМA ЗА МЕРКИТЕ ЗA НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА. 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 5 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.