Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2011 - 2015 г.

С Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за развитие от 28.10.2010 г. е приета Стратегията за развитие на социалните услуги в област Добрич 2011 - 2015 г.

Може да се запознаете с Доклада и оценката към Областната стратегия за развитие на социалните услуги на Област Добрич за 2012 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 1 на Областния съвет за развитие от 28.10.2010 г.