Стратегически документи

Стратегия за национална сигурност на Република България

Стратегия за национална сигурност на Република България

Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 08.03.2011 г.