Стратегически документи

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

Бялата книга за отбраната и въоръжените сили представлява основен програмен документ на отбранителната политика. Докумнетът предвижда България да продължи изграждането на своята сигурност с прилагане механизмите на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Като член на НАТО и Европейския съюз, страната ни поема своя адекватен дял в усилията за създаването на среда на сигурност, благоприятна за реализиране на националните ни интереси, на мир, стабилност, справедливост и икономически просперитет.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 28.10.2010 г.