Стратегически документи

Областен план за енергийна ефективност 2010-2020 г. на Област Видин

Областен план за енергийна ефективност 2010-2020 г. на Област Видин


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 6 на Областния съвет по енергийна ефективност от 31.03.2010 г.