Стратегически документи

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Видин 2009-2013 г.

Стратегия за устойчиво развитие на турзима в област Видин 2009-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.