Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2010-2015 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2010-2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 22 на Областния съвет за развитие от 05.03.2010 г.