Стратегически документи

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България за периода 2009-2014 г.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България за периода 2009-2014 г.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Протокол № 15.1 на Министерския съвет от 16.04.2009 г.