Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2008-2009 г.)

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2008-2009 г.)


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 28.1 на Министерския съвет от 17.07.2008 г.