Стратегически документи

Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008 - 2012 г.

С Протокол № 49.1 от 18 декември Министерският съвет одобри Национална програма за безопасност и здраве при работа 2009 г. Това е първата годишна програма, чрез която Правителството на Република България одобрява мерки, свързани с изпълнението на целите, заложени в Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. Насочена е към осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове. Развити са приоритетите на стратегията за продължаващото, устойчивото и равномерното намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести, като са предвидени законодателни, организационно- технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.

Отчетът за изпълнението на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2009 е приет с Протокол № 26.1 на Министерския съвет от 07 юли 2010 г.

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2010 г. е приета с Протокол № 14.19 на Министерския съвет от 14 април 2010 г.

Отчетът за изпълнението на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2010 г. е приет с Протокол № 23.4 на Министерския съвет от 15 юни 2011 г.

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2011 г. е приета с Протокол № 14.2 на Министерския съвет от 06 април 2011 г.

Отчетът за изпълнението на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2011 г. е приет с Протокол № 22.2 на Министерския съвет от 06 юни 2012 г.

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2012 г. е приета с Протокол № 13.1 на Министерския съвет от 04 април 2012 г.

Oтчетът за изпълнението на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2012 година е приет с Протокол № 43.1 на Министерския съвет от 23 октомври 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 25.2 на Министерския съвет от 26.06.2008 г.