Стратегически документи

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г.

Стратегията има за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на
дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.

Актуализираната Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. е приета с Протокол 20.2 на Министерския съвет от 23 май 2012 г.
 

Планът за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2009 г. е приет с Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2008 г.

Докладът за изпълнението за 2008 г. на Плана за действие за равните възможности на хората с
увреждания 2008 – 2009 г. е приет с Протокол № 12.21 от заседанието на Министерския съвет на 26 март 2009 г.

Докладът за изпълнението за 2009 г. на Плана за действие за равните възможности на хората с
увреждания 2008 – 2009 г. е приет с Протокол № 14.1 от заседанието на Министерския съвет на 14 април 2010 г.

Планът за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 г. е приет с Протокол № 15.16 на Министерския съвет от 21 април 2010 г.

Докладът за изпълнението за 2010 г. на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 – 2011 г. е приет с Протокол № 16.13 на Министерския съвет от 20 април 2011 г.
Докладът за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2010 – 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е приет  с Протокол № 18.2 на Министерския съвет от 09 май 2012 г.

Планът за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2012-2013 г. е приет с Протокол № 23.1 на Министерския съвет от 13 юни 2012 г.

Докладът за 2012 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. е приет с Протокол № 17.19 на Министерския съвет от 30 април 2013 г.

Докладът за 2013 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. е приет с Протокол № 12.4 на Министерския съвет от 26 март 2013 г.

Планът за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г. е приет с Решение № 168 на Министерския съвет от 27 март 2014 г.

Годишният доклад за 2014 г. за изпълнението на Пплана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г. е приет с Протокол № 12.1 на Министерския съвет от 25 март 2015 г.

Годишният доклад за 2015 г. за изпълнението на Пплана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г. е приет с Протокол № 13.3 на Министерския съвет от 30 март 2016 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 48.1 на Министерския съвет от 20.12.2007 г.