Стратегически документи

Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 г.

Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 г.

Отчетът за изпълнението на Националната стратегия за демиграфско развитие на Република България (2006-2020) за периода 2006-2007 г. и Планът за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006 - 2020 г.) за 2008 г. са приети с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 7 август 2008 г.

Отчетът за 2008 г. и Планът за действие за 2009 г. по Стратегията за демографско развитие на Република България са приети с Протокол № 25.1 от заседанието на Министерския съвет на 25 юни 2009 г.

Планът за 2010 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.) е приет с Решение № 243 на Министерския съвет от 28 април 2010 г.

Отчетът за 2010 г. на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.) е приет с Решение № 588 на Министерския съвет от 01 август 2011 г.

Планът за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.) е приет с Решение № 588 на Министерския съвет от 01 август 2011 г.

Отчетът за 2011 г. на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.) е приет с Протокол № 45.2 на Министерския съвет от 28 ноември 2012 г.

С Протокол № 4.1 от заседанието на Министерския съвет на 1 февруари 2012 г. е приета Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2012-2030 г., чието изпълнение ще бъде отчитано след 2012 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 625 на Министерския съвет от 22.08.2006 г.