Стратегически документи

План за действие на Регионалната иновационна стратегия на Северозападния и Северния централен район за планиране в България

План за действие на Регионалната иновационна стратегия на Северозападния и Северния централен район за планиране в България


Документът е валиден до края на : 2013 г.