Стратегически документи

Стратегия за местно икономическо развитие на Oбласт Видин

Основната цел на стратегията е да предложи ефективен план за стимулиране на местното икономическо развитие на Област Видин, с широкото участие и ангажиране на местните социални партньори и други заинтересовани страни от региона. Изпълнението на стратегията ще допринесе за повишаване на местния икономически потенциал на региона и свързаното с него съживяване пазара на труда и трайно намаляване на безработицата.


Документът е валиден до края на : 2017 г.