Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Видин 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Видин 2005 - 2015 г.

Изготвена е Междинна оценка на стратегията за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2005 - 2015г. 

Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.