Стратегически документи

Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища

Стратегията цeли да въведе ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.


Документът е валиден до края на : 2008 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 01.03.2005 г.