Стратегически документи

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Целта на стратегията е опазване, възстановяване и устойчиво управление на биологичното разнообразие в страната, както и ограничаване на загубата на биологично разнообразие.

Националният план за опазване на биологичното разнообразие 1999-2003 г. е приет с Протокол 36.23 на Министъерския съвет от 1999 г.

Националният план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г. е приет с Протокол 48.6 на Министерския съвет от 2005 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 15.3 на Министерския съвет от 06.04.1998 г.