Стратегически документи

Стратегия за обучение на служителите в администрацията

Стратегията акцентира върху обучение и повишаване на квалификацията на служителите за укрепване на държавната служба и административния капацитет. Друга основна цел на стратегията е усъвършенстване на самата система за развитие на професионалните умения и квалификация на служителите.
Стратегията е актиализирана с Протокол 11.1 на Министерския съвет от 16 март 2006 г.

Стратегията е отменена с Решение № 140 от 17 март 2014 г. на Министерския съвет, с което е приета Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.
 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 85 на Министерския съвет от 14.02.2002 г.