Стратегически документи

Общински план за развитие на oбщина Несебър 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на oбщина Несебър 2007 - 2013 г.

През м.август е изготвена и приета Междинната оценка на Общинския план за развитие на oбщина Несебър 2007 - 2013 г.

Изготвен е Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на oбщина Несебър 2007 - 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.