Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тервел 2006 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Тервел 2006 - 2013 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Тервел 2007-2013 г. за 2012 г. приет с Решение №2-29 на Общинския съвет от 21.03.2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.