Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Крушари 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Крушари 2007 - 2013 г.

Изготвена и приета е Междинната оценка на общинския план за развитие на Община Крушари 2007 - 2013 г.

Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Крушари 2007-2013 г. за 2011 г. приет с Решение №5/29 на Общинския съвет от 29.03.2012 г.

Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Крушари 2007-2013 г. за 2012 г. приет с Решение №4/42 на Общинския съвет от 28.03.2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.