Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Каварна 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Каварна 2007 - 2013 г. е приет с Решение на ОбС Каварна № 210 от 01.11.2005г.  по Протокол № 31 и е променен с Решение № 12 от 29.01.2008г.

Междинната оценка на Общинският план за развитие на община Каварна 2007 - 2013 г. е приета от ОбС Каварна с Решение № 49 по Протоко № 50 от 26.04.2011г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 210 на Общинския съвет от 01.11.2005 г.