Стратегически документи

Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030

Националната стратегия е създадена от Министерство на здравеопазването като секторен стратегически документ в областта на политиката за развитие на електронното управление в Република България.

Необходимостта от приемането ѝ възниква във връзка с успешното развитие на проект „Разработване и въвеждане/внедряване на Национална здравна информационна система“. Базовата цел на проекта е изграждането на единно пространство от здравни данни.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 181 на Министерския съвет от 18.03.2024 г.