Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (2023-2034 г.)

Национална стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (2023-2034 г.) 


Документът е валиден до края на : 2034 г.
Документът е приет с Решение № 82 на Министерския съвет от 05.02.2024 г.