Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Добрич 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Добрич 2007 - 2013 г.

Aктуалният Общински план за развитие на Община Добрич 2007-2013г.  е приет с Решение№35-1 от 25.10.2005 г. и е допълнен с Решение № 43-1 от 21.02.2011 г. на Общинския съвет град Добрич.

Оценка на изпълнение на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2007-2013 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.