Стратегически документи

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 818 на Министерския съвет от 17.11.2023 г.